Jesteś na stronie:

Zaproszenie konferencja "Lewica w nowej rzeczywistości. Współpraca, strategia, program." Warszawa, 28 listopada 2015 r.

Zaproszenie konferencja
16.11.2015

 Forum Postępu Edukacja-Kultura-Polityka

Wybory parlamentarne z października 2015 r. dokonały gruntownej zmiany sceny politycznej. Po raz pierwszy od lat 20-tych XX wieku Sejm pozostaje bez reprezentacji partii, utożsamiającej się z ideami socjaldemokratycznymi. Stawia to przed szeroko rozumianym ruchem lewicowym w Polsce potrzebę głębszej refleksji nad aktualną kondycją lewicy i strategią na przyszłość.

Panel dyskusyjny Fundacji AMicus Europae podczas 5-ego Concordia Summit w Nowym Jorku

Panel dyskusyjny Fundacji AMicus Europae podczas 5-ego Concordia Summit w Nowym Jorku
15.09.2015
Fundacja Amicus Europae zorganizowała w dniu 2 października w ramach Concordia Summit w Nowym Jorku dyskusję panelową pt. "Ukraiński dylemat" 
 
 

Prezentacja Raportu Javiera Solany “More Union in European Defence” – how to get there?”, 24 września 2015

Prezentacja Raportu Javiera Solany “More Union in European Defence” – how to get there?”, 24 września 2015
15.09.2015

Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” (FAE), Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) oraz Centrum Europejskich Studiów Politycznych (CEPS) serdecznie zapraszają na prezentację raportu pt. „Więcej Unii w europejskiej obronie – jak to osiągnąć?” (“More Union in European Defence” – how to get there?”).

Oświadczenie Aleksandra Kwaśniewskiego

Oświadczenie Aleksandra Kwaśniewskiego
10.07.2015

W związku z publikowaniem przez redakcje „Do Rzeczy”, „Faktu” i „Super Expressu” nagrań pochodzących z przestępstwa oraz manipulowanie nielegalnie pozyskanym tekstem prywatnej rozmowy, które godzi w moje i mojej rodziny dobra osobiste, zdecydowałem się wystąpić na drogę sądową przeciwko tym redakcjom.
 

Raport Specjalny Fundacji Amicus Europae „Dziesięć rekomendacji dla przyszłego Prezydenta RP w zakresie polskiej polityki zagranicznej na lata 2015 - 2020”

Raport Specjalny Fundacji Amicus Europae „Dziesięć rekomendacji dla przyszłego Prezydenta RP w zakresie polskiej polityki zagranicznej na lata 2015 - 2020”
10.05.2015

Kompetencje i prerogatywy Prezydenta RP, wynikające z Konstytucji i szeregu ustaw szczegółowych, ale też zwyczaju politycznego i tradycji, wyznaczają jego rolę i rangę nie tylko w zakresie bieżącego funkcjonowania państwa i jego władz, ale także – a może przede wszystkim – w kształtowaniu pozycji i znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Tym samym to właśnie od urzędu i osoby Prezydenta RP w dużym stopniu zależy kierunek, charakter i kształt polskiej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa naszego kraju.