Jesteś na stronie:

Konferencja międzynarodowa nt. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Konferencja międzynarodowa nt. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
04.12.2006

W dniu 4 grudnia 2006 roku Fundacja Amicus Europae oraz Fundacja im. Friedricha Eberta zorganizowały międzynarodową konferencję pt. Podejmując wyzwanie. W poszukiwaniu Nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Panel dyskusyjny Fundacji Amicus Europae w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy

Panel dyskusyjny Fundacji Amicus Europae w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy
08.09.2006

W dniu 8 września 2006 r. Fundacja Amicus Europae była organizatorem dyskusji plenarnej pt. Europejskie wyzwania. Pytanie o perspektywy Europy, która odbyła się podczas XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.