Rada Fundacji

 

Członkowie Rady Fundacji (od dnia 1 stycznia 2022 r.):

 

Aleksander Kwaśniewski, Przewodniczący Rady 

Aleksandra Łaszewska  

Wojciech Olejniczak 

Bartosz Rydliński  

Andrzej Szejna