Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 11/2011 "Rozpad Sudanu - geneza konfliktu i secesji Południa"

Autor: Anna Stańczyk |
30.03.2011

Trudno precyzyjnie wskazać konkretną datę początku konfliktu między Północą a Południem Sudanu. Z pewnością sięga on jeszcze czasów kolonialnych, a stopniowo narastające napięcia doprowadziły do wybuchu dwóch wojen domowych zaliczanych do najkrwawszych w Afryce. Konflikt w Sudanie charakteryzuje się złożonym podłożem politycznym, ekonomicznym, religijnym i etnicznym. Czy zakończone sukcesem referendum niepodległościowe na Południu i rychłe ogłoszenie przezeń niepodległości stanowi szansę na zakończenie konfliktu między Pólnocą a Południem Sudanu?


"POLICY PAPERS" nr 10/2011 "Bahrajn - kolejna kostka w regionalnym dominie?"

Autor: Rafał Ciastoń |
28.03.2011

Samospalenie tunezyjskiego handlarza owoców zapoczątkowało w tym kraju falę ulicznych protestów, która szybko zmiotła rząd prezydenta Ben Alego i równie gwałtownie rozlała się po całej Afryce Północnej. Tunezja, Egipt, a następnie interwencja w Libii zdominowały medialny przekaz na tyle, że na rozwój sytuacji w niewielkim Bahrajnie zwrócili uwagę niemal wyłącznie ci, którzy zawodowo zajmują się śledzeniem wydarzeń w regionie Bliskiego Wschodu. Tymczasem rozwój sytuacji w tym kraju może mieć wielki wpływ na układ sił na Półwyspie Arabskim, poważnie ograniczyć możliwości działania Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej i zaowocować wzrostem pozycji Islamskiej Republiki Iranu.

Biuletyn OPINIE nr 7/2011: "Syria - kolejna arabska rewolucja?"

Autor: Marcin Toboła |
25.03.2011

„Bóg, Syria i wolność” - to najbardziej charakterystyczne spośród wielu haseł wznoszonych już niemal od tygodnia przez uczestników demonstracji w mieście Dera w południowej Syrii. Czy mamy do czynienia z kolejną "kostką domina" w bliskowschodniej układance rewolucyjnej? A jeśli tak, to czy Syria pójdzie śladem Tunezji i Egiptu, czy może Libii?

Raport Fundacji Amicus Europae "Bieda i wykluczenie społeczne"

Autor: Rafał Bakalarczyk |
24.03.2011
Raport Fundacji Amicus Europae

Głównym celem Raportu jest pokazanie – na przykładzie Polski oraz doświadczeń innych krajów – że problem ubóstwa i wykluczenia społecznego wymaga przeciwdziałania nie tylko ze względu na imperatyw etyczny, ale także ze względów praktycznych, związanych z efektywnością gospodarowania oraz stabilnością systemu społeczno-politycznego.

Biuletyn OPINIE nr 6/2011: "Kuryle - wieczny problem między Rosją a Japonią"

Autor: Małgorzata Stańczyk |
22.03.2011

Sporowi o wyspy, leżące na północny-wschód od Hokkaido, dało początek zajęcie ich przez wojska ZSRR w sierpniu 1945 roku. Od tego czasu strony nie znalazły rozwiązania, nie podpisały także traktatu pokojowego po II wojnie światowej. Wyspy nie posiadają znaczących zasobów mineralnych. Dla Japonii nie mają większego znaczenia geostrategicznego. W kwestii tego czy takie znaczenie mają dla Rosji zdania są podzielone wśród samych rosyjskich ekspertów. Czy możliwe jest uregulowanie tego sporu?