Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 7/2011: "Syria - kolejna arabska rewolucja?"

Autor: Marcin Toboła |
25.03.2011

„Bóg, Syria i wolność” - to najbardziej charakterystyczne spośród wielu haseł wznoszonych już niemal od tygodnia przez uczestników demonstracji w mieście Dera w południowej Syrii. Czy mamy do czynienia z kolejną "kostką domina" w bliskowschodniej układance rewolucyjnej? A jeśli tak, to czy Syria pójdzie śladem Tunezji i Egiptu, czy może Libii?

Raport Fundacji Amicus Europae "Bieda i wykluczenie społeczne"

Autor: Rafał Bakalarczyk |
24.03.2011
Raport Fundacji Amicus Europae

Głównym celem Raportu jest pokazanie – na przykładzie Polski oraz doświadczeń innych krajów – że problem ubóstwa i wykluczenia społecznego wymaga przeciwdziałania nie tylko ze względu na imperatyw etyczny, ale także ze względów praktycznych, związanych z efektywnością gospodarowania oraz stabilnością systemu społeczno-politycznego.

Biuletyn OPINIE nr 6/2011: "Kuryle - wieczny problem między Rosją a Japonią"

Autor: Małgorzata Stańczyk |
22.03.2011

Sporowi o wyspy, leżące na północny-wschód od Hokkaido, dało początek zajęcie ich przez wojska ZSRR w sierpniu 1945 roku. Od tego czasu strony nie znalazły rozwiązania, nie podpisały także traktatu pokojowego po II wojnie światowej. Wyspy nie posiadają znaczących zasobów mineralnych. Dla Japonii nie mają większego znaczenia geostrategicznego. W kwestii tego czy takie znaczenie mają dla Rosji zdania są podzielone wśród samych rosyjskich ekspertów. Czy możliwe jest uregulowanie tego sporu?

"POLICY PAPERS" nr 9/2011 "Libia i Afryka - co po Kaddafim?"

Autor: Jędrzej Czerep |
20.03.2011

Libia jest od dawna aktywna w Afryce Subsaharyjskiej – militarnie gospodarczo, kulturowo i propagandowo. Wiele państw kontynentu łączą z Trypolisem ścisłe więzi, a sam pułkownik Kaddafi ma na jego terenie rozległe kontakty. W ostatnich dniach świat mógł się o tym przekonać w brutalny sposób – w walce z demonstrantami reżim skorzystał z usług afrykańskich najemników, prawdopodobnie z Czadu, Nigru i innych państw. Chociaż dziś związki Kaddafiego z Afryką pokazują swoje niszczycielskie oblicze, Czarny Kontynent przez lata korzystał z hojności Trypolisu. Jeśli reżim upadnie – a dziś wydaje się to całkiem prawdopodobne – dla wielu państw nadejdą ciężkie czasy.

Biuletyn OPINIE nr 5/2011: "Społeczność latynoska i potrzeba reformy imigracyjnej w USA"

Autor: Marcin Maroszek |
11.03.2011

Latynosi stanowią obecnie 16% społeczeństwa amerykańskiego, co czyni z nich najliczniejszą mniejszość etniczną w Stanach Zjednoczonych, przy czym znaczną jej część stanowią nielegalni imigranci. Szacuje się, że do roku 2050 populacja latynoska w Stanach Zjednoczonych potroi swą liczebność . Specjaliści od lat wskazują, że reforma imigracyjna jest nieunikniona. Mimo to kolejne rządy amerykańskie pozostają bierne, nie decydując się na wprowadzenie tej politycznie wrażliwej decyzji. Zezwalają tym samym na narastanie problemu i wrogich imigrantom nastrojów wśród części społeczeństwa amerykańskiego.