Social Policy 1(1)/2012

Autor: Grażyna Magnuszewska-Otulak |
01.03.2012
Social Policy 1(1)/2012

Głównym celem analizy jest ukazanie, że rozwiązanie problemów związanych ze służbą zdrowia nie może obejść się bez ujęcia tej problematyki w kontekście polityki społecznej. Analiza przedstawia wzajemne relacje pomiędzy polityką społeczną a ochroną zdrowia. Autorka zwraca uwagę między innymi na fenomen wzrostu zapotrzebowania na usługi medyczne z jednoczesnym ograniczeniem wydatków na całokształt systemu służby zdrowia.