Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 4/2009: "Piractwo i terroryzm morski a bezpieczeństwo energetyczne Japonii"

Autor: Rafał Ciastoń |
02.03.2009

Kraj Kwitnącej Wiśni jest wyjątkowo wrażliwy na wszelkiego rodzaju zakłócenia transportu morskiego, który z kolei uznawany jest za najsłabiej chroniony element systemu gospodarczego najbardziej nawet rozwiniętych państw świata. Nawet światowe supermocarstwo, Stany Zjednoczone, nie jest w stanie zapewnić stuprocentowego bezpieczeństwa własnych jednostek handlowych. Za szczególnie narażony na ataki element transportu morskiego można bez wątpienia uznać transport ropy naftowej oraz gazu. Tymczasem surowce służące produkcji energii są dla ekonomii każdego rozwiniętego kraju niczym krew dla organizmu żywego, ich brak oznacza szybką śmierć wszystkich gałęzi gospodarki.

"POLICY PAPERS" Nr 7/2009 "Zabezpieczenie logistyczne operacji afgańskiej - aspekty geopolityczne"

Autor: Tomasz Otłowski |
16.02.2009

Narastające zagrożenie dla stabilności i ciągłości dostaw zaopatrzenia dla sił międzynarodowych w Afganistanie, dostarczanego drogą lądową przez terytorium Pakistanu oraz plany zwiększenia kontyngentu amerykańskiego sprawiają, że niezbędne staje się wytyczenie nowych szlaków logistycznych. Niekorzystne geopolityczne położenie Afganistanu sprawia jednak, że w poszukiwaniu alternatywy dla trasy pakistańskiej logistycy NATO i USA skazani są de facto na drogi zaopatrzeniowe wiodące albo bezpośrednio przez terytorium Federacji Rosyjskiej, albo w najlepszym razie przez obszar państw położonych w Azji Centralnej i na Zakaukaziu, znajdujących się w rosyjskiej strefie wpływów.
Korzystanie przez siły ISAF/OEF z tych szlaków zaopatrzeniowych wymagać będzie bezpośredniej lub pośredniej zgody Moskwy oraz jej zaawansowanej współpracy z Brukselą i Waszyngtonem. To zaś wymagać będzie daleko posuniętych koncesji geopolitycznych na rzecz Rosji ze strony USA i NATO. Koncesji, których ofiarą może paść także Polska i jej strategiczne interesy w środowisku międzynarodowym.

"POLICY PAPERS" Nr 6/2009 "Wpływ sytuacji politycznej w Czechach na przebieg czeskiej prezydencji w UE"

Autor: Krzysztof Dominek |
13.02.2009

Pogłębiający się kryzys finansowy, recesja w eurolandzie, kwestia nowego Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy z Rosją, planowana na kwiecień wizyta Baracka Obamy w Europie (z okazji 60. rocznicy powstania NATO), wstrzymanie dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej i na dodatek kryzys na Bliskim Wschodzie – wszystko to spadło na barki kraju, który po raz pierwszy kierować będzie pracami Unii. Co więcej, sytuacja wewnętrzna w tym kraju nie odbiega znacząco od środkowo-europejskiej normy, czyli mówiąc łagodnie w polityce krajowej nie jest nudno. Czy czeska prezydencja będzie więc dla Europy słodkim doświadczeniem, czy może raczej gorzką pigułką?

"POLICY PAPERS" nr 5/2009 "Dramat polskiego zakładnika w Pakistanie-próba oceny strategicznej"

Autor: Tomasz Otłowski |
13.02.2009

Przebieg wydarzeń związanych z uprowadzeniem, przetrzymywaniem a następnie zamordowaniem Polaka w Pakistanie ma istotny wymiar strategiczny, dotyczący bezpośrednio Polski i jej obecności w regionie Azji Południowej.
Retrospektywna ocena wydarzeń każe podejrzewać, że porwanie Polaka nie było jedynie efektem „taktycznej” potrzeby lokalnej komórki Talibów, zmuszonej do poszukiwania dodatkowych kart przetargowych w rokowaniach z władzami pakistańskimi, w celu uzyskania od nich jakichś korzyści.

"POLICY PAPERS" Nr 4/2009 "Wpływ pakietów koniunkturalnych na gospodarkę i scenę polityczną Niemiec"

Autor: Dominik Jankowski |
02.02.2009

Przyjęty w listopadzie ubiegłego roku pierwszy pakiet koniunkturalny, wraz z finalizowanym obecnie drugim pakietem, stanowią podstawę niemieckiej reakcji na światowy kryzys finansowy. O ile jednak wpływ obu programów na niemiecką gospodarkę będzie niewspółmiernie mały w stosunku do poniesionych kosztów, o tyle można się spodziewać, iż wraz ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi oba pakiety zostaną wykorzystane w ferworze walki politycznej. Tym bardziej, iż stały się już symbolem przewartościowania niemieckich poglądów na ekonomię, w których dotychczas preferowano rozwiązania liberalne nad interwencjonizm państwowy.