Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 20/2009: "Media - broń w rękach terrorystów?"

Autor: Tomasz Otłowski |
15.07.2009

W realiach współczesnego świata – gdzie dostęp do szybkiej informacji jest gwarancją, ale i warunkiem sukcesu ekonomicznego, społecznego czy politycznego – rola środków masowego przekazu i komunikacji staje się kluczowym aspektem także dla powodzenia działań terrorystycznych i asymetrycznych. Wolność mediów i ich pluralizm oraz gwarantowana prawnie wolność wypowiedzi są niewątpliwie największymi zdobyczami demokracji i jednym z fundamentów kanonu swobód obywatelskich. Niestety, w wyraźny sposób czynniki te sprzyjają również terrorystom. Istnieje tu wzajemna zależność mediów i terrorystów – swoista symbioza, którą można przedstawić jako schemat: relacja medialna z zamachu staje się „reklamą” dla organizacji terrorystycznej, dającą możliwość publicznego rozpropagowania jej programu i „sprawy”.

Biuletyn OPINIE nr 19/2009: "Prezydencja Szwecji w Radzie UE-analiza priorytetów"

Autor: Artur Niedźwiecki |
13.07.2009

Królestwo Szwecji sprawuje obecnie po raz drugi przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Aktualny kontekst międzynarodowy pozostaje jednak zasadniczo odmienny od stanu relacji europejskich w pierwszej połowie 2001 r., gdy Sztokholm obejmował prezydencję jako stosunkowo nowe państwo członkowskie. Wówczas proces integracji europejskiej zogniskowany był na przygotowaniach do reformy instytucjonalnej UE. Wewnętrznie skonsolidowana Unia Europejska negocjowała ponadto warunki najbardziej doniosłego piątego rozszerzenia geograficznego. Obecnie jednak projekt europejski wydaje się dryfować w nieznanym kierunku. W kręgach europejskich sygnalizowana jest potrzeba wskazania trajektorii rozwoju integracji, co w naturalny sposób kieruje oczekiwania w stronę państwa sprawującego przewodnictwo w Radzie UE. Prezydencja Republiki Czeskiej, która zakończyła się w czerwcu br., uwydatniła jednak inercję oraz marazm integracji europejskiej w tej materii.

"POLICY PAPERS" Nr 20/2009 "Kryzys w Hondurasie - aspekty geopolityczne"

Autor: Marcin Maroszek |
06.07.2009

Wbrew pozorom, kryzys w Hondurasie ma istotne znaczenie nie tylko dla przyszłości tego środkowoamerykańskiego państwa, lecz także całego regionu. Honduras stał się sceną wydarzeń ważnych z punktu widzenia całego kontynentu, testem dla jednych aktorów zachodniej hemisfery i pretekstem do rozgrywania swoich interesów przez innych.

Biuletyn OPINIE nr 18/2009: "The European Neigbourhood Policy toward Ukraine"

Autor: Michał Tudorowski |
04.07.2009

In the beginning of the 21st century, the role of the European Union as a regional power in Central and Eastern Europe has become one of the main priorities of the EU’s external policy. According to the European Security Strategy, the EU needs to extend the benefits of economic
and political cooperation to its neighbours in the East while tackling political problems there. The European Neighbourhood Policy was designed to provide coherent strategy towards Eastern and Southern European states, by establishing a ring of security and friendship around the Union’s new borders.

Biuletyn OPINIE nr 17/2009: "Relacje Francji z NATO. Powrót do zintegrowanych struktur militarnych"

Autor: Michał Cholewa |
02.07.2009

W 60. rocznicę podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego, podczas jubileuszowego szczytu NATO w Strasburgu i Kehl, prezydent Francji Nicolas Sarkozy ogłosił powrót swojego kraju do zintegrowanych struktur militarnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Krok ten nie był zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej przeprowadzono w parlamencie francuskim debatę nt. reintegracji z NATO.