Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" Nr 22/2009 "Polityka zagraniczna RFN po wyborach - czas na zmiany?"

Autor: Dominik Jankowski |
01.08.2009

Wrześniowe wybory parlamentarne z pewnością odpowiedzą na liczne pytania dotyczące przyszłości polityki wewnętrznej czy gospodarczej RFN. Globalny kryzys ekonomiczny odciśnie swoje piętno zwłaszcza w sposobie myślenia o tych dwóch aspektach życia politycznego. Wydawałoby się, że tym samym należy się spodziewać zmian także w niemieckiej polityce zagranicznej, jako że pokryzysowy obraz stosunków międzynarodowych wymusi z pewnością na wielu rządach pewne modyfikacje w ich dotychczasowej strategii międzynarodowej. Nie należy się jednak spodziewać znaczącej metamorfozy niemieckich elit w spojrzeniu na politykę zagraniczną i dyplomację. Od zjednoczenia Niemiec ten obszar bowiem należy uznać za jeden z tych, który w największym stopniu nacechowany jest obecnością ponadpartyjnego konsensusu.

"POLICY PAPERS" Nr 21/2009 "Tarcza czy Egida ?"

Autor: Rafał Ciastoń |
20.07.2009

Przy okazji niedawnego moskiewskiego szczytu przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych pojawiły się doniesienia, iż te ostatnie rozważają zastąpienie lądowego komponentu Missile Defense systemami morskimi. Warto przyjrzeć się więc bliżej zmianom w amerykańskim podejściu do projektu tarczy.

Biuletyn OPINIE nr 21/2009: "Dostawy LNG wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa energetycznego"

Autor: Mariusz Ruszel |
16.07.2009

Podpisanie przez Polskę kontraktu z 29.06.2009 r. z Katarem na dostawy skroplonego gazu ziemnego LNG w latach 2014 – 2034 jest ważną decyzją strategiczną wzmacniającą bezpieczeństwo energetyczne kraju. Struktura bilansu energetycznego Polski, kierunki dostaw gazu zimnego i wynikające z tego tytułu uzależnienie od Rosji oraz konsekwencje rosyjsko – ukraińskiego kryzysu gazowego wymusiły na naszym kraju podjęcie zdecydowanych kroków zwiększających dywersyfikację dostaw. Polska powinna posiadać możliwości zabezpieczenia się przed zmniejszeniem dostaw surowców energetycznych z Rosji, która wykorzystuje ten instrument do wywierania presji politycznej, traktując go de facto jako narzędzie polityki zagranicznej.

 

Biuletyn OPINIE nr 20/2009: "Media - broń w rękach terrorystów?"

Autor: Tomasz Otłowski |
15.07.2009

W realiach współczesnego świata – gdzie dostęp do szybkiej informacji jest gwarancją, ale i warunkiem sukcesu ekonomicznego, społecznego czy politycznego – rola środków masowego przekazu i komunikacji staje się kluczowym aspektem także dla powodzenia działań terrorystycznych i asymetrycznych. Wolność mediów i ich pluralizm oraz gwarantowana prawnie wolność wypowiedzi są niewątpliwie największymi zdobyczami demokracji i jednym z fundamentów kanonu swobód obywatelskich. Niestety, w wyraźny sposób czynniki te sprzyjają również terrorystom. Istnieje tu wzajemna zależność mediów i terrorystów – swoista symbioza, którą można przedstawić jako schemat: relacja medialna z zamachu staje się „reklamą” dla organizacji terrorystycznej, dającą możliwość publicznego rozpropagowania jej programu i „sprawy”.

Biuletyn OPINIE nr 19/2009: "Prezydencja Szwecji w Radzie UE-analiza priorytetów"

Autor: Artur Niedźwiecki |
13.07.2009

Królestwo Szwecji sprawuje obecnie po raz drugi przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Aktualny kontekst międzynarodowy pozostaje jednak zasadniczo odmienny od stanu relacji europejskich w pierwszej połowie 2001 r., gdy Sztokholm obejmował prezydencję jako stosunkowo nowe państwo członkowskie. Wówczas proces integracji europejskiej zogniskowany był na przygotowaniach do reformy instytucjonalnej UE. Wewnętrznie skonsolidowana Unia Europejska negocjowała ponadto warunki najbardziej doniosłego piątego rozszerzenia geograficznego. Obecnie jednak projekt europejski wydaje się dryfować w nieznanym kierunku. W kręgach europejskich sygnalizowana jest potrzeba wskazania trajektorii rozwoju integracji, co w naturalny sposób kieruje oczekiwania w stronę państwa sprawującego przewodnictwo w Radzie UE. Prezydencja Republiki Czeskiej, która zakończyła się w czerwcu br., uwydatniła jednak inercję oraz marazm integracji europejskiej w tej materii.