Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" Nr 17/2009 "Technologia CCS a polityka bezpieczeństwa energetycznego UE"

Autor: Tomasz Niedziółka |
13.06.2009

Rynek energii w XXI w. stał się nie tylko miejscem sprzedaży i kupna energetycznych dóbr, lecz także areną politycznych przepychanek. Pojawiła się tym samym nowa możliwość uprawiania polityki międzynarodowej. Okazało się bowiem, że nierówności w sferze gospodarczej mogą mieć istotny wpływ na kształt międzynarodowego ładu politycznego. Sytuacja taka stworzyła istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw i regionów świata. Unia Europejska, zauważając powagę sytuacji w jakiej się znalazła, zaczęła w końcu inwestować w alternatywne wobec obecnych technologie pozyskiwania energii. Jedną z nich jest technologia czystego węgla – CCS (Carbon Capture Storage), zakładająca oparcie energetyki Unii nie o gaz, a o węgiel.

Biuletyn OPINIE nr 14/2009: "Psychologiczne aspekty terroryzmu - zarys problemu"

Autor: Tomasz Otłowski |
12.06.2009

Zjawisko terroryzmu, jako narzędzia i środka realizacji określonych celów politycznych (o podłożu ideologicznym, religijnym bądź innym), staje się czynnikiem coraz wyraźniej obecnym w stosunkach międzynarodowych w ostatniej dekadzie. Co więcej, jest wysoce prawdopodobne, że trend ten będzie się w najbliższej przyszłości nasilać, głównie ze względu na zauważalną radykalizację
postaw politycznych i światopoglądowych w wielu częściach globu, a także swoistą atrakcyjność terroryzmu, jako relatywnie nieskomplikowanego i „taniego” narzędzia osiągania konkretnych celów w polityce. Terroryzm – w różnych postaciach i formach – ma więc wszelkie szanse stać się jednym z najważniejszych czynników kształtujących rzeczywistość międzynarodową XXI wieku. Tym
samym warto przybliżyć psychologiczne aspekty tego zjawiska, jako szczególnie istotne w analizie problemu.

"POLICY PAPERS" Nr 16/2009 "Strategiczny dialog rozbrojeniowy USA - FR"

Autor: Rafał Ciastoń |
02.06.2009

W dniu 5 grudnia tego roku wygasa Układ o Redukcji Zbrojeń Strategicznych (START I), podpisany pomiędzy Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi w 1991 roku. USA i Rosja prowadzą obecnie rozmowy nad nowym porozumieniem. Jakie są szanse
jego wypracowania przed końcem roku?

"POLICY PAPERS" Nr 15/2009 "Geopolityczne znaczenie Turcji dla UE"

Autor: Dominik Jankowski |
13.05.2009

Kluczem do rozwiązania przynajmniej niektórych z geopolitycznych wyzwań stojących przed UE jest członkostwo Turcji w Unii Europejskiej. Pobodnie jak Ukraina, również i Turcja stanowi słynny „sworzeń geopolityczny”, umożliwiający w długiej perspektywie realny wpływ na militarne i polityczne wydarzenia w zapalnych punktach świata. Tym samym umożliwiłoby to również odwrócenie wielu obecnych niekorzystnych dla UE trendów geopolitycznych.

Biuletyn OPINIE nr 13/2009: "Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia wobec wspólnej polityki obronnej WNP"

Autor: Piotr Kuspys |
11.05.2009

Sytuacja na Ukrainie, w Mołdawii i na Białorusi pokazuje, iż WNP jako regionalne ugrupowanie polityczno-wojskowe na czele z Moskwą w kontekście bezpieczeństwa w regionie nie sprawdziła się. Jest to skutek błędnych, aczkolwiek świadomych założeń Rosji. Bezpieczeństwo poszczególnych członków Wspólnoty jest ważne dla niej o tyle, o ile dotyczy jej żywotnych interesów politycznych, wojskowych i gospodarczym w danym państwie. Niejednokrotnie, tak jak w przypadku Mołdawii i Gruzji, polityka wobec WNP jest siłą destabilizującą i źródłem działań separatystycznych. Co więcej, zeszłoroczna interwencja w Gruzji pokazała, że Rosja nadal stanowi zagrożenie dla suwerenności państw WNP, które chcą samodzielnie decydować o wyborze kierunku rozwoju.