Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" Nr 28/2009 "Nowa taktyka działania ISAF: konsekwencje operacyjne i strategiczne"

Autor: Tomasz Otłowski |
16.09.2009

Na rozkaz dowódcy sił ISAF, gen Stanleya McChrystala, zmianie uległ niedawno sposób prowadzenia działań bojowych w Afganistanie. Wprowadzono „bardziej przyjazny” dla ludności cywilnej tryb stosowania działań typu CAS (close air support, taktyczne wsparcie powietrzne) oraz bezpośredniego wsparcia artyleryjskiego. Decyzja ta już po kilku dniach przyniosła pierwsze negatywne skutki dla działań sił międzynarodowych w Afganistanie. Przede wszystkim spowodowała dramatyczny wzrost zagrożenia dla żołnierzy ISAF w sytuacjach wejścia przez nich w bezpośredni kontakt ogniowy z przeciwnikiem.

Biuletyn OPINIE nr 25/2009: "Kierunki rozwoju polityki energetycznej UE"

Autor: Mariusz Ruszel |
14.09.2009

Wspólna polityka energetyczna będzie systematycznie zwiększała swoje znaczenie wśród priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Wejście w życie Traktatu
z Lizbony stworzy nowe instytucje oraz usprawni proces decyzyjny w ramach poszerzającej się Wspólnoty. Utworzone zostanie stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który odpowiedzialny będzie m.in. za wszystkie kwestie związane z europejską polityką zagraniczną w dziedzinie energetyki. Traktat z Lizbony stworzy możliwości rozwoju wspólnej, solidarnej polityki energetycznej UE. Polityka ta oparta będzie o klauzulę solidarności energetycznej, a także wyposażona zostanie w instrumenty zapewniające bezpieczeństwo dostaw oraz mechanizmy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

"POLICY PAPERS" Nr 27/2009 "Stosunki polsko-rosyjskie w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej"

Autor: Łukasz Polinceusz |
04.09.2009

Na uroczystości upamiętniające 1 września 1939 roku do Gdańska, oprócz polskiej delegacji na czele z prezydentem i szefem rządu, przybyli szefowie rządów lub głowy państw wielu państw europejskich, w tym także premier Rosji Władimir Putin. Tym bardziej dziwi fakt ukazywania przez rosyjską stronę własnej, często nie popartej żadnymi analizami historii. W jednej z ostatnich wypowiedzi prezydenta Miedwiediewa wynika, iż postrzeganie minionych dekad przez Rosję i Polskę odbywa się na zupełnie innych płaszczyznach i oparte jest niestety na subiektywnym postrzeganiu rzeczywistości minionych lat. Taka postawa sprawia, iż budowanie wzajemnych, dobrych relacji na linii Warszawa – Moskwa wciąż jest utrudnione.

"POLICY PAPERS" nr 16/2010 "Polska i Rosja: tragedia smoleńska szansą na normalizację stosunków?"

Autor: Łukasz Polinceusz |
03.09.2009

W powszechnej opinii w Polsce, katastrofa polskiego samolotu z delegacją państwową na pokładzie, do której doszło w lesie niedaleko Katynia 10 kwietnia 2010 roku, może paradoksalnie – wbrew całemu złu jakie z sobą niosła – stać się prologiem nowego, bardziej optymistycznego rozdziału w historii stosunków polsko-rosyjskich.
Z pewnością cała sytuacja – w tym zwłaszcza symbolika miejsca, czasu i okoliczności tragedii, a także rosyjskie nań reakcje – stanowią bezprecedensowe wydarzenie w historii obu państw i narodów, niosąc potężny ładunek psychologicznych i politycznych emocji, których owocem może być przełom w relacjach międzypaństwowych. Warto jednak zastanowić się, na ile najbardziej nawet pozytywne bodźce emocjonalne mogą przeważyć nad grą twardych, geopolitycznych interesów i uwarunkowań, determinujących od wieków stosunek Rosji do regionu Europy Środkowej i Wschodniej, w tym zwłaszcza Polski.
 

"POLICY PAPERS" Nr 26/2009 "Polsko-ukraińska współpraca energetyczna - nowe wyzwania i możliwości"

Autor: Piotr Kuspys |
01.09.2009

O tym, że bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią fundamentalną dla każdego państwa, nie trzeba nikogo przekonywać. Odpowiednia polityka energetyczna zapewnia płynność gospodarczą, a niekiedy także niezależność polityczną. Kryzys energetyczny między Rosją a Ukrainą, który kilkakrotnie powtarzał się w ciągu ostatnich lat, uzmysłowił, jakie mogą być skutki nieudolnie prowadzonej polityki w tym zakresie. Co więcej, skutki te były odczuwalne nie tylko nad Dnieprem, ale także w niektórych państwach europejskich.