Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 29/2009: "Kampania przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie"

Autor: Piotr Kuspys |
08.10.2009

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia temat Ukrainy pojawiał się w polskich mediach i pracach badawczych bardzo często. Działo się tak zarówno przed „pomarańczową rewolucją”, jak i po tych wydarzeniach. Po 2004 roku Ukraina stała się jednak przedmiotem zainteresowania
szerszego grona Polaków, aniŜeli tylko polityków. Nie zawsze jednak to zainteresowanie szło w parze ze zrozumieniem procesów zachodzących nad Dnieprem.

Biuletyn OPINIE nr 28/2009: "Brytyjska wizja polityki konkurencyjności w UE. Skutki dla Polski"

Autor: Dominik Jankowski |
05.10.2009

W czerwcu 2009 roku rząd brytyjski przedstawił w raporcie „The Future of Europe Competitiveness: From Economic Recovery to Sustainable Growth” swoją wizję zmian w przyszłej agendzie ekonomicznej Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przede wszystkim koniecznych modyfikacji w dotychczasowej unijnej polityce konkurencyjności. Stanowisko Wielkiej Brytanii na temat przyszłości właśnie tego aspektu UE nie pojawiło się w okresie przypadkowym. Obecny kryzys gospodarczy, o zasięgu globalnym, jest jednym z największym wyzwań w całej historii konstrukcji europejskiej. Sytuacja ta wynika nie tylko z niedokończonej reformy instytucji unijnych, ale przede wszystkim z powrotu tendencji protekcjonistycznych w gospodarce, czyli z przedkładaniem interesów własnych nad interes wspólnotowy, co stanowi jedno z największych zagrożeń dla jednolitego rynku europejskiego.

"POLICY PAPERS" Nr 32/2009 "Rosja - jednowymiarowe mocarstwo"

Autor: Rafał Ciastoń |
01.10.2009

Terminem „jednowymiarowe mocarstwo” Zbigniew Brzeziński określił niegdyś Związek Radziecki. Dziś, chyba jeszcze trafniej niż przed laty, można użyć go w odniesieniu do sukcesorki ZSRR – Federacji Rosyjskiej. Już nie całość, a jedynie część sił zbrojnych utrzymywana jest na poziomie dorównującym amerykańskiemu, olbrzymia dysproporcja budżetów obronnych obu państw i niski poziom rosyjskich nakładów na prace badawczo-rozwojowe we wszystkich działach gospodarki skutecznie to uniemożliwiają. Obecnie Rosja może pochwalić się parytetem ze Stanami Zjednoczonymi tylko w jednej dziedzinie - ilości posiadanej broni jądrowej.

 

"POLICY PAPERS" nr 30/2009 "Polska bez <>. Aspekty strategiczne i geopolityczne"

Autor: Tomasz Otłowski |
21.09.2009

Ogłoszona w dniu 17 września 2009 roku zmiana planów Stanów Zjednoczonych odnośnie tworzenia systemu obrony przeciwrakietowej niesie z sobą nie tylko konsekwencje natury czysto militarnej, ale także poważne skutki strategiczne i geopolityczne, zwłaszcza dla Polski i innych państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Ekspert Zespołu Analiz FAE – Tomasz Otłowski - analizuje najważniejsze aspekty tej jakościowo nowej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska po 17 września br.

"POLICY PAPERS" Nr 31/2009 "Nowe kierownictwo Tehrik-i-Taleban - zapowiedź radykalizacji ruchu?

Autor: Tomasz Otłowski |
21.09.2009

Eliminacja Baitullaha Mehsuda – osławionego lidera Tehrik-i-Taleban Pakistan, odpowiedzialnego za szereg krwawych zamachów na terytorium Pakistanu i destabilizację sytuacji wewnętrznej w tym kraju – okrzyknięta została tak w USA, jak i w Pakistanie znaczącym sukcesem politycznym i militarnym. Czy jednak rzeczywiście jego śmierć będzie mieć pozytywny wpływ na sytuację strategiczną w wojnie z islamskim ekstremizmem i terroryzmem w regionie „AfPak”?