Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" Nr 32/2009 "Rosja - jednowymiarowe mocarstwo"

Autor: Rafał Ciastoń |
01.10.2009

Terminem „jednowymiarowe mocarstwo” Zbigniew Brzeziński określił niegdyś Związek Radziecki. Dziś, chyba jeszcze trafniej niż przed laty, można użyć go w odniesieniu do sukcesorki ZSRR – Federacji Rosyjskiej. Już nie całość, a jedynie część sił zbrojnych utrzymywana jest na poziomie dorównującym amerykańskiemu, olbrzymia dysproporcja budżetów obronnych obu państw i niski poziom rosyjskich nakładów na prace badawczo-rozwojowe we wszystkich działach gospodarki skutecznie to uniemożliwiają. Obecnie Rosja może pochwalić się parytetem ze Stanami Zjednoczonymi tylko w jednej dziedzinie - ilości posiadanej broni jądrowej.

 

"POLICY PAPERS" nr 30/2009 "Polska bez <>. Aspekty strategiczne i geopolityczne"

Autor: Tomasz Otłowski |
21.09.2009

Ogłoszona w dniu 17 września 2009 roku zmiana planów Stanów Zjednoczonych odnośnie tworzenia systemu obrony przeciwrakietowej niesie z sobą nie tylko konsekwencje natury czysto militarnej, ale także poważne skutki strategiczne i geopolityczne, zwłaszcza dla Polski i innych państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Ekspert Zespołu Analiz FAE – Tomasz Otłowski - analizuje najważniejsze aspekty tej jakościowo nowej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska po 17 września br.

"POLICY PAPERS" Nr 31/2009 "Nowe kierownictwo Tehrik-i-Taleban - zapowiedź radykalizacji ruchu?

Autor: Tomasz Otłowski |
21.09.2009

Eliminacja Baitullaha Mehsuda – osławionego lidera Tehrik-i-Taleban Pakistan, odpowiedzialnego za szereg krwawych zamachów na terytorium Pakistanu i destabilizację sytuacji wewnętrznej w tym kraju – okrzyknięta została tak w USA, jak i w Pakistanie znaczącym sukcesem politycznym i militarnym. Czy jednak rzeczywiście jego śmierć będzie mieć pozytywny wpływ na sytuację strategiczną w wojnie z islamskim ekstremizmem i terroryzmem w regionie „AfPak”?

Biuletyn OPINIE nr 27/2009: "Multilateralne wymiary Europejskiej Polityki Sąsiedztwa"

Autor: Michał Cholewa |
18.09.2009

Celem niniejszej analizy jest wykazanie, że wraz z rozwojem idei Europejskiej Polityki Sąsiedztwa zaczęła ona ewoluować ku wymiarowi multilateralnemu. Dały temu początek inicjatywy narodowe – francuski plan wzmocnienia współpracy z regionem Morza Śródziemnego oraz polsko-szwedzki projekt dla wschodnich sąsiadów UE. Ponadto zwrócimy uwagę na podobieństwa i różnice w obu inicjatywach – w dziedzinie architektury instytucjonalnej, finansowania, tematyce współpracy i instrumentach prawnych.

"POLICY PAPERS" nr 29/2009 "Polska bez <>. Egida zamiast tarczy?"

Autor: Rafał Ciastoń |
18.09.2009

W ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami radykalnego zwrotu amerykańskiej polityki dotyczącej „tarczy” antyrakietowej – forsowana przez ekipę prezydenta G. W. Busha idea europejskiej bazy systemu Missile Defense ostatecznie odeszła do lamusa. Czy oznacza to koniec idei „tarczy” jako takiej?