Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 8/2010: "Rosja w międzynarodowym handlu bronią"

Autor: Piotr Kuspys |
26.02.2010

Handel bronią jest już od kilkudziesięciu lat bardzo dochodowym przedsięwzięciem dla rządów wielu państw. Pomimo wzmocnienia, po drugiej wojnie światowej, dyplomatycznych instrumentów w rozwiązywaniu międzynarodowych konfliktów, wydatki na zbrojenie wcale nie zmalały, a wręcz odwrotnie – z każdym rokiem są coraz wyższe. Jest to na rękę światowym eksporterom broni i techniki wojskowej, wśród których czołowym producentem wszelkiego typu uzbrojenia jest Rosja. Wkrótce po rozpadzie ZSRR uplasowała się ona na drugim miejscu, a w jej wewnętrznej strukturze handlowej broń zajęła piąte miejsce, tuż po gazie, ropie, metalach czarnych i kolorowych.

"POLICY PAPERS" Nr 8/2010 "Amerykańska broń dla Tajwanu a relacje USA - ChRL"

Autor: Rafał Ciastoń |
23.02.2010

W swym fundamentalnym dziele, „Zderzeniu cywilizacji”, Samuel Huntington pisał, że w postzimnowojennym świecie wzrost chińskiej „pewności siebie” będzie źródłem konfliktów w stosunkach tego kraju z Zachodem. Czy wydarzenia, które mamy okazję obserwować po notyfikowaniu przez Pentagon Kongresowi USA umowy na sprzedaż sprzętu wojskowego Republice Chińskiej (Tajwanowi), są dowodem prawdziwości jego słów?

Biuletyn OPINIE nr 7/2010: "Nowe priorytety polityki zagranicznej Ukrainy"

Autor: Piotr Kuspys |
19.02.2010

Gdy w 2004 roku Ukraina wybierała demokratyczną przyszłość, oczy całego świata skierowane były na Majdan Niepodległości. Ostateczne zwycięstwo Wiktora Juszczenki zrodziło wówczas wielkie nadzieje na lepsze jutro. Po czterech latach sprawowania władzy przez „obóz pomarańczowych” okazało się, że politycy zawiedli swoich wyborców.
Zmęczeni permanentnym kryzysem na szczytach władzy Ukraińcy wystawili swoją ocenę podczas ostatnich wyborów - palmę zwycięzcy zdobył Wiktor Janukowycz. Co zatem oznacza ten wybór? Czy Ukraina stoi na progu zmian, zarówno, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, jak i pozycję międzynarodową? Co oznacza wygrana lidera „Partii Regionów” dla Polski?

Biuletyn OPINIE nr 6/2010: "Potencjalne militarne i pozamilitarne środki odwetowe Iranu"

Autor: Tomasz Otłowski |
17.02.2010

Trwający nieprzerwanie od ośmiu lat kryzys wokół kwestii irańskiego programu nuklearnego zdaje się wchodzić w decydującą fazę. Z jednej strony Iran systematycznie przełamuje co pewien czas kolejne „nieprzekraczalne czerwone linie”, kreślone przez Zachód, nieustannie zbliżając się do punktu, w którym ostatecznie opanuje technologię dającą (teoretycznie) możliwości skonstruowania własnej broni nuklearnej. Z drugiej zaś strony rośnie zaniepokojenie tym faktem wśród państw regionu Bliskiego Wschodu, widzących w nuklearnych ambicjach Iranu realne zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa i pozycji strategicznej. Szczególne obawy żywi Izrael. Sprawia to, że wraz z upływem czasu i brakiem postępów w wysiłkach na rzecz powstrzymania ambicji irańskich środkami dyplomatycznymi – rośnie prawdopodobieństwo podjęcia przez Izrael operacji militarnej, której zasadniczym celem byłoby zlikwidowanie irańskiego programu nuklearnego, bądź co najmniej opóźnienie tempa jego realizacji.

"POLICY PAPERS" Nr 7/2010 "Od izolacji do stabilizacji. Nowe otwarcie w geopolityce Serbii"

Autor: Łukasz Reszczyński |
15.02.2010

Geopolityczna pozycja Serbii w ostatnich kilku latach przeżywa całkowitą przebudowę. Kraj, który jeszcze do niedawna uznawany był za „czarną owcę” europejskiego stada – dziś nadaje ton wszelkim działaniom w regionie. Belgrad wyraźnie zredefiniował podstawowe filary swojej polityki zagranicznej umieszczając ją w dwóch, determinujących się wzajemnie płaszczyznach. Czy zręczny balans między czterema najważniejszymi aktorami światowej geopolityki jest w stanie przyspieszyć realizację najważniejszego celu, jakim bez wątpienia dla Serbii pozostaje integracja z UE?