Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" Nr 14/2010 "Pozycja geopolityczna Ukrainy po wyborach prezydenckich"

Autor: Jarosław Kit & Ałła Bohdan |
08.04.2010

Dokładnie pół roku temu nikt z ekspertów nie mógł przewidzieć, kto zostanie prezydentem Ukrainy. W grę wchodziło aż czterech kandydatów, w tym także i urzędujący prezydent Wiktor Juszczenko, który ubiegał się o reelekcję. Jednak już w styczniu tego roku stało się jasne – powtarza się sytuacja z 2004 roku, kiedy wybierano nie tyle efektywnego prezydenta, co przede wszystkim przedstawiciela jednej z dwóch części Ukrainy. Wschód i Zachód po raz kolejny rywalizowały o przewagę polityczną w Kijowie. Geopolityczna pozycja Ukrainy w ХХІ wieku, tak w wymiarze regionalnym jak i globalnym, wyznaczana jest przede wszystkim poprzez niezwykle ważne położenie geostrategiczną kraju i jego sytuację geoekonomiczną.

"POLICY PAPERS" Nr 13/2010 "Kryzys w relacjach Izraela z USA: koniec strategicznego przymierza?"

Autor: Tomasz Otłowski |
30.03.2010

Najnowszy wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie, wywołany zapowiedzią rozbudowy żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu, oraz będące jego następstwem dalsze pogorszenie relacji między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi – są w ujęciu geopolitycznym kolejnymi odsłonami gwałtownego procesu kurczenia się strategicznej pozycji państwa żydowskiego w regionie. Procesu, który trwa od ponad pięciu lat i przyczynia się do szybkiej zmiany geopolitycznego status quo na całym Bliskim Wschodzie.

Biuletyn OPINIE nr 12/2010: "Nowa era nuklearna w Ameryce Łacińskiej"

Autor: Marcin Maroszek |
26.03.2010

Argentyna, Brazylia i Meksyk planują w najbliższej dekadzie dynamiczny rozwój swojego parku elektrowni nuklearnych. Kolejnych kilka krajów regionu zamierza do nich dołączyć. Brazylia wciela w życie projekt budowy własnego atomowego okrętu podwodnego, a Wenezuela snuje plany programu nuklearnego we współpracy z Rosją i Iranem. Uśpiony przez dekady temat wykorzystania energii nuklearnej w regionie w ostatnim okresie znów odżywa, do tego stopnia, iż mówi się o nowej erze nuklearnej w Ameryce Łacińskiej.

Biuletyn OPINIE nr 11/2010: "Co dalej z NATO?"

Autor: Tomasz Otłowski |
23.03.2010

Mijająca w tym miesiącu jedenasta rocznica uzyskania przez Polskę członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim zbiega się z intensyfikacją prac nad nową koncepcją strategiczną NATO. To dobry moment, aby pochylić się nad aktualną sytuacją w Sojuszu, w tym zwłaszcza nad jego kondycją jako militarnej organizacji obronnej. Czy obecnie państwa członkowskie Sojuszu rzeczywiście prezentują – jak ponad pół wieku temu – jednolitą całość pod względem interesów strategicznych, oceny rzeczywistości międzynarodowej i aktualnych zagrożeń? Czy Sojusz może przetrwać jako efektywna struktura bez tej wewnętrznej spójności?

"POLICY PAPERS" Nr 12/2010 "Dwa lata niepodległości Kosowa"

Autor: Łukasz Reszczyński |
18.03.2010

Dwa lata po ogłoszeniu przez prištiński parlament deklaracji niepodległości byłej serbskiej prowincji, sytuacja w Kosowie nadal daleka jest od normalności. I choć wskaźniki ekonomiczne mogą napawać pewnym, daleko idącym optymizmem, to geopolityczna pozycja nowego państwa coraz bardziej się pogarsza.