Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 19/2010 "Użycie siły jedyną szansą na powstrzymanie nuklearyzacji Iranu?"

Autor: Tomasz Otłowski |
31.05.2010

W sierpniu br. minie dokładnie osiem lat od chwili, gdy świat dowiedział się o istnieniu irańskiego programu nuklearnego Przez te osiem lat nie udało się społeczności międzynarodowej nie tylko powstrzymać Iranu przed kontynuacją i systematyczną rozbudową tego programu, ale też wymusić na władzach w Teheranie pełnej przejrzystości działań w tym zakresie. Trwający nieprzerwanie od ośmiu lat pat w kwestii irańskiej oznacza, że stajemy przed realną perspektywą braku możliwości uregulowania problemu na drodze dyplomatycznej. Także perspektywa wymuszenia przez społeczność międzynarodową irańskiego posłuszeństwa w drodze sankcji ekonomicznych jawi się jako w istocie nierealna. Czy zatem światu pozostaje już tylko użycie siły? Czy też Zachód pogodził się już z wizją nuklearnego Iranu?


Biuletyn OPNIE nr 19/2010 "Rozczarowanie - polityka administracji Baracka Obamy wobec Ameryki Łacińskiej"

Autor: Marcin Maroszek |
28.05.2010

Kiedy w styczniu 2009 r. Barack Obama obejmował urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ameryka Łacińska z nadzieją oczekiwała serii pozytywnych zmian w polityce Waszyngtonu wobec regionu. Po ponad roku rządów nowej administracji, mimo pewnych pozytywnych sygnałów, rejestr jej dokonań na zachodniej półkuli jednak rozczarowuje.

 

Biuletyn OPINIE nr 18/2010 "Europejska Wspólnota Energetyczna. Szanse dla gospodarki i perspektywy zmian"

Autor: Tomasz Niedziółka |
24.05.2010

Podpisanie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali w dniu 18 kwietnia 1951 roku zapoczątkowało trwający ponad 60 lat proces integracji państw europejskich. Traktat ten stał się katalizatorem zmian, które na zawsze odmienić miały polityczną oraz gospodarczą sytuację w Europie, starającej się podźwignąć z kolan po okresie II Wojny Światowej. Równo 60 lat po tych wydarzeniach Europa na nowo staje w obliczu konieczności zmierzenia się z trudną dla niej sytuacją. Jest nią jej wewnętrzny polityczny oraz gospodarczy kryzys, który zatacza coraz szersze kręgi. W obliczu zagrożenia historia wydaje się jednak zakreślać koło, gdyż tak jak przed sześćdziesięcioma laty, tak i dzisiaj pojawia się koncepcja zawiązania kolejnej, czwartej już Wspólnoty, mającej stać się dla Europy sposobem rozwiązania problemów.

"POLICY PAPERS" nr 18/2010 "Pakistan - sytuacja na afgańskim pograniczu"

Autor: Tomasz Otłowski |
21.05.2010

Niedawno (26 kwietnia) minął dokładnie rok od rozpoczęcia wielkiej ofensywy sił pakistańskich w Dolinie Swat, która była jednym z ważniejszych elementów całego ciągu operacji wojskowych Islamabadu przeciwko rodzimym Talibom. To dobry moment, by zastanowić się, jak po upływie tego roku przedstawia się sytuacja na pakistańskim pograniczu z Afganistanem, a także jaka jest ogólna kondycja pakistańskich islamistów.
 

Biuletyn OPINIE nr 16/2010 "Belgrad-Zagrzeb. Nowa oś bałkańskiej geopolityki?"

Autor: Łukasz Reszczyński |
10.05.2010

Zwrot we wzajemnych relacjach Serbii i Chorwacji nie jest z pewnością oznaką pojednania dwóch zantagonizowanych narodów. To czysto polityczna kalkulacja, która jest korzystna dla obu stron, zwłaszcza w kontekście unijnych aspiracji. Obecne zbliżenie we wzajemnych relacjach chorwacko – serbskich stwarza jednak podwaliny pod nową polityczną oś na Bałkanach Zachodnich, która ze względu na swoje uwarunkowania historyczno – geopolityczno – ekonomiczne, ma szansę nadawać ton relacjom w regionie.