Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 21/2010: "Ukraina i UE - członkostwo czy partnerstwo?"

Autor: Piotr Kuspys |
11.06.2010

Gdy w 1991 roku Ukraina odzyskała niepodległość, wydawać się mogło, że naturalnym celem ukraińskiej polityki zagranicznej stanie się integracja z Zachodem. Po siedemdziesięciu latach funkcjonowania w ramach ZSRR taka idea rzeczywiście cieszyła się poparciem. Jednak nie był to jedyny i główny nurt w poszukiwaniu miejsca Ukrainy na arenie międzynarodowej. Zacieśnienie współpracy z instytucjami euroatlantyckimi było jedną z trzech możliwości, nad którymi poważnie zastawiał się Kijów.
 

Biuletyn OPINIE nr 20/2010: "Potencjał ekonomiczny Turcji: w stronę aktora globalnego?"

Autor: Dominik Jankowski |
07.06.2010

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie kluczową rolę przy ocenie potencjału danego państwa na arenie międzynarodowej odgrywa oszacowanie jego zdolności ekonomicznych. Brak odpowiedniego potencjału gospodarczego, nawet przy mocnej pozycji politycznej (vide Federacja Rosyjska) lub militarnej (vide Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna), uniemożliwia wypracowania właściwej pozycji przetargowej do osiągnięcia statusu aktora globalnego. Turcja pod względem ekonomicznym wciąż jest co najwyżej mocarstwem regionalnym.


"POLICY PAPERS" nr 20/2010 "Diamentowa tarcza. Japoński system obrony antyrakietowej"

Autor: Rafał Ciastoń |
02.06.2010

Północnokoreański reżim od wielu lat prowadzi politykę celowego zwiększania napięcia na Półwyspie, chcąc wymóc w ten sposób na społeczności międzynarodowej kolejne ustępstwa lub usankcjonowanie swoich poczynań, zazwyczaj w kwestii programu jądrowego lub rakietowego. Każdorazowo takie działania wywołują poważne zaniepokojenie po drugiej stronie Cieśniny Cuszimskiej. Japonia jest w razie ew. konfliktu szczególne narażona na atak ze strony Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Wprawdzie zagrożenia ze strony tego kraju nie stanowi ani przestarzałe lotnictwo ani równie wiekowa i słabo wyposażona marynarka wojenna (z istotnym wyjątkiem miniaturowych okrętów podwodnych, mogących stanowić środek przerzutu dla grup dywersyjnych), mogą jednak okazać się nim północnokoreańskie rakiety balistyczne. Aby móc się przed nimi bronić, Japonia we współpracy z USA rozwija własną wersję tarczy antyrakietowej.
 

"POLICY PAPERS" nr 19/2010 "Użycie siły jedyną szansą na powstrzymanie nuklearyzacji Iranu?"

Autor: Tomasz Otłowski |
31.05.2010

W sierpniu br. minie dokładnie osiem lat od chwili, gdy świat dowiedział się o istnieniu irańskiego programu nuklearnego Przez te osiem lat nie udało się społeczności międzynarodowej nie tylko powstrzymać Iranu przed kontynuacją i systematyczną rozbudową tego programu, ale też wymusić na władzach w Teheranie pełnej przejrzystości działań w tym zakresie. Trwający nieprzerwanie od ośmiu lat pat w kwestii irańskiej oznacza, że stajemy przed realną perspektywą braku możliwości uregulowania problemu na drodze dyplomatycznej. Także perspektywa wymuszenia przez społeczność międzynarodową irańskiego posłuszeństwa w drodze sankcji ekonomicznych jawi się jako w istocie nierealna. Czy zatem światu pozostaje już tylko użycie siły? Czy też Zachód pogodził się już z wizją nuklearnego Iranu?


Biuletyn OPNIE nr 19/2010 "Rozczarowanie - polityka administracji Baracka Obamy wobec Ameryki Łacińskiej"

Autor: Marcin Maroszek |
28.05.2010

Kiedy w styczniu 2009 r. Barack Obama obejmował urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ameryka Łacińska z nadzieją oczekiwała serii pozytywnych zmian w polityce Waszyngtonu wobec regionu. Po ponad roku rządów nowej administracji, mimo pewnych pozytywnych sygnałów, rejestr jej dokonań na zachodniej półkuli jednak rozczarowuje.