Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 3/2011: "Przewodnictwo Polski w Radzie UE w 2011 r." (Część II. Aspekty merytoryczne i organizacyjne)

Autor: Artur Niedźwiecki |
11.02.2011

W opinii ekspertów przed przyjęciem Traktatu lizbońskiego rola Prezydencji w ramach systemu instytucjonalnego integracji europejskiej ulegała systematycznemu wzrostowi. Przewodnictwa kolejnych państw członkowskich UE wywierały istotny wpływ na kształt agendy projektu europejskiego. Prezydencje krajów UE zajmowały zasadniczą pozycję zwłaszcza w obszarach integracji europejskiej funkcjonujących na zasadzie metody międzyrządowej.

W drugiej części opracowania dotyczącego polskiego przewodnictwa w UE w II poł. 2011 r. przedstawiamy aspekty merytoryczne i organizacyjne polskiej Prezydencji UE.


"POLICY PAPERS" nr 4/2011 "Nowe wyzwania i strategie dla Europy. 47. Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium"

Autor: Ireneusz Bil |
08.02.2011

W ubiegły weekend zakończyła się w stolicy Bawarii 47. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Jest to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych europejskich spotkań polityków i ekspertów, przez kilka dni obradujących nad stanem światowego bezpieczeństwa. O randze konferencji świadczy lista uczestników: Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon, NATO Anders Fogh Rasmussen, Kanclerz Niemiec Angela Merkel, Premier Wielkiej Brytanii David Cameron, ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Francji, Sekretarz Stanu USA Hillary Clinton, ministrowie obrony Niemiec i Wielkiej Brytanii, Hermann van Rompuy i Catherine Ashton z UE oraz senatorowie Joseph Liebermann i John McCain z Kongresu USA to jedynie niektórzy z imponującej listy ponad 200 uczestników, reprezentujących głównie USA i Europę.

Biuletyn OPINIE nr 2/2011: "Przewodnictwo Polski w Radzie UE w 2011 r." (Część I. Aspekty prawno-instytucjonalne)

Autor: Artur Niedźwiecki |
07.02.2011

W opinii ekspertów przed przyjęciem Traktatu lizbońskiego rola Prezydencji w ramach systemu instytucjonalnego integracji europejskiej ulegała systematycznemu wzrostowi. Przewodnictwa kolejnych państw członkowskich UE wywierały istotny wpływ na kształt agendy projektu europejskiego. Prezydencje krajów UE zajmowały zasadniczą pozycję zwłaszcza w obszarach integracji europejskiej funkcjonujących na zasadzie metody międzyrządowej.

W pierwszej części opracowania dotyczącego polskiego przewodnictwa w UE w II poł. 2011 r. przedstawiamy aspekty prawno-instytucjonalne Prezydencji UE.

Już wkrótce część druga tego opracowania, a w niej aspekty merytoryczne i organizacyjne polskiego przewodnictwa.
 

"POLICY PAPERS" nr 3/2011 "Zrozumieć Rosję. Białe plamy - Czarne plamy w relacjach polsko-rosyjskich"

Autor: Piotr A. Maciążek |
31.01.2011

Wielowątkowość owocu prac polsko – rosyjskiej komisji do spraw trudnych, jakim jest tom „Białe plamy – Czarne plamy. Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008” sprawia, że analizując to wydawnictwo należy skupić się na wybranym zakresie poruszonej w nim problematyki. Na książkę składa się przecież 16 równolegle opisywanych rozdziałów i niemal wiek wzajemnych kontaktów międzyludzkich i międzypaństwowych. Z tego punktu widzenia najbardziej wartościowe dla współczesnego czytelnika mogą okazać się fragmenty traktujące o genezie politycznych i społecznych zachowań Rosjan i ich państwa. Pozwolą one czytelnikowi wniknąć w głąb rosyjskiej duszy i przeanalizować przyszły kierunek polityki realizowanej przez Kreml.

Biuletyn OPINIE nr 1/2011: "Francusko-brytyjska współpraca w dziedzinie obrony"

Autor: Michał Cholewa |
21.01.2011

Celem niniejszej analizy jest wykazanie skutków politycznych, jakie niosą ze sobą decyzje 31. szczytu francusko-brytyjskiego w Londynie z 2 listopada 2010 r. Podczas spotkania podpisano dwie umowy na temat współpracy w dziedzinie obronności. Pierwsza dotyczy kooperacji w zakresie sił konwencjonalnych, natomiast druga reguluje kwestie współpracy w dziedzinie nuklearnej. W tekście przedstawione zostaną implikacje, jakie będą mieć decyzje podjęte w Londynie dla rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE oraz NATO i stosunków transatlantyckich.