Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 27/2011 "Lotos jako element rosyjskiej ekspansji gospodarczej"

Autor: Piotr A. Maciążek |
12.12.2011

Minister Mikołaj Budzanowski odsunął w czasie ewentualną prywatyzację Lotosu, ale jej nie wykluczył. Tymczasem ewentualna sprzedaż tej firmy w ręce rosyjskie może okazać się fatalna w skutkach. Konsekwencją takiego ruchu byłoby nie tylko pogorszenie sytuacji Orlenu, ale także całego rynku energetycznego krajów bałtyckich.

"POLICY PAPERS" nr 26/2011 "Polityka Kanady wobec Arktyki"

Autor: Michał Jarocki |
25.11.2011

W ciągu minionej dekady wyraźnemu zaakcentowaniu uległ arktyczny kierunek polityki zagranicznej Kanady. Koncentracja wysiłków wszystkich sił politycznych nakazuje sądzić, iż region ten na długie lata uzyskał status priorytetowego z punktu widzenia interesów państwa. Bez względu na ostateczny cel tych zabiegów, operujące w silnym otoczeniu międzynarodowym elity rządzące będą musiały rozważnie dobierać środki działania, starając się unikać nieprzyjemnych w skutkach błędów.

Biuletyn "OPINIE" nr 18/2011: "Rosja wobec konfliktu bliskowschodniego"

Autor: Bartosz Mroczkowski |
18.11.2011

Autonomia Palestyńska jest jednym z najbardziej skomplikowanych punktów zapalnych na świecie. W zasadzie nikt nie znalazł jeszcze sposobu na rozpoczęcie merytorycznej rozmowy, nie wspominając o rozwiązaniu konfliktu bez przelewu krwi. Karty rozdaje Izrael, ale coraz więcej zrozumienia znajdują sami Palestyńczycy. Plansza, na której Rosja ciągle wydaje się być niewidoczna, uwypukla bezradność ONZ i Unii Europejskiej, ale także faktyczną stronniczość Stanów Zjednoczonych. Jaki plan mają Putin z Miedwiediewem?

"POLICY PAPERS" nr 25/2011 "Turcja – Izrael: strategiczne przewartościowanie?"

Autor: Rafał Ciastoń |
14.11.2011

Relacje turecko- izraelskie do niedawna mogły uchodzić za wręcz wzorowe, a lepszych niźli z Ankarą stosunków Tel Awiw nie miał z żadną spośród muzułmańskich stolic. Sytuacja ta ulega jednak ostatnio gwałtownym przemianom, a turecki premier Recep Erdogan stwierdził we wrześniu b.r. wprost, iż wzajemne stosunki mogą już nigdy nie być tak bliskie jak dotychczas. Czyżby, posługując się metaforą, Izrael na naszych oczach upodobniał się do samotnej twierdzy, otoczonej przez co najmniej nieprzyjazne mu reżimy?

"POLICY PAPERS" nr 24/2011 "Ukraina wybiera Rosję?"

Autor: Piotr A. Maciążek |
04.11.2011

Wojna w Gruzji w 2008 r. pokazała, że Rosja jest w stanie uczynić wiele, by zapobiec integracji byłych republik radzieckich ze strukturami zachodnimi. Po trzech latach od tamtego pamiętnego sierpniowego konfliktu, punkt krytyczny rosyjskich interesów przeniósł się dziś nad Dniepr. Tym razem zagrożeniem nie jest – jak w Bukareszcie – NATO, ale UE i umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą wypracowywana w ramach Partnerstwa Wschodniego (PW).