Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 20/2011: "Ku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej"

Autor: Jędrzej Czerep |
23.12.2011

18 listopada prezydenci Rosji, Białorusi i Kazachstanu podpisali w błysku fleszy porozumienie, mające umożliwić stworzenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EaUG). Media z trzech krajów prezentowały je jako otwarcie nowego rozdziału współpracy, wejście na „wyższy poziom integracji”. Niewątpliwie, postęp w odbudowie więzów gospodarczych na terenie byłego ZSRR jest faktem. W rzeczywistości jednak każda ze stron ma inne cele i inaczej kalkuluje ewentualne korzyści.

Biuletyn "OPINIE" nr 19/2011: "Turcja wobec kryzysu syryjskiego"

Autor: Joanna Bocheńska |
18.12.2011

Protesty i zamieszki, trwające w Syrii od marca tego roku, a skierowane przeciw reżimowi Baszara Al-Assada, są obserwowane z wielką uwagą przez Turcję, która próbuje odegrać w tej odsłonie Arabskiej Wiosny rolę kluczową. Przyszłość Syrii ma bowiem duże znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa Turcji, jak i dla perspektyw jej gospodarczej i politycznej ekspansji.

"POLICY PAPERS" nr 28/2011 "UE – Ukraina: współpraca bez integracji?"

Autor: Piotr Kuspys |
16.12.2011

W poniedziałek 19 grudnia w Kijowie odbędzie się szczyt UE-Ukraina, zaś w Moskwie – szczyt państw Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, na który zaproszony został również prezydent Ukrainy. Który ze szczytów wybierze Wiktor Janukowycz?

"POLICY PAPERS" nr 27/2011 "Lotos jako element rosyjskiej ekspansji gospodarczej"

Autor: Piotr A. Maciążek |
12.12.2011

Minister Mikołaj Budzanowski odsunął w czasie ewentualną prywatyzację Lotosu, ale jej nie wykluczył. Tymczasem ewentualna sprzedaż tej firmy w ręce rosyjskie może okazać się fatalna w skutkach. Konsekwencją takiego ruchu byłoby nie tylko pogorszenie sytuacji Orlenu, ale także całego rynku energetycznego krajów bałtyckich.

"POLICY PAPERS" nr 26/2011 "Polityka Kanady wobec Arktyki"

Autor: Michał Jarocki |
25.11.2011

W ciągu minionej dekady wyraźnemu zaakcentowaniu uległ arktyczny kierunek polityki zagranicznej Kanady. Koncentracja wysiłków wszystkich sił politycznych nakazuje sądzić, iż region ten na długie lata uzyskał status priorytetowego z punktu widzenia interesów państwa. Bez względu na ostateczny cel tych zabiegów, operujące w silnym otoczeniu międzynarodowym elity rządzące będą musiały rozważnie dobierać środki działania, starając się unikać nieprzyjemnych w skutkach błędów.