Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 21/2011 "Indie vs. Pakistan – nuklearna rywalizacja"

Autor: Rafał Ciastoń |
12.09.2011

Wiosną 1998 roku klub mocarstw jądrowych powiększył się o dwa państwa. W odpowiedzi na indyjskie próby nuklearne swoje głowice zdetonował również Pakistan. Atomowy wyścig zbrojeń w Azji Południowej trwa, warto zatem przyjrzeć się stanowi arsenałów New Delhi i Islamabadu, zarówno pod względem ilości ładunków jak i środków ich przenoszenia.

"POLICY PAPERS" nr 20/2011 "Polska prezydencja szansą dla Ukrainy?"

Autor: Piotr Kuspys |
01.09.2011

Jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej jest udoskonalenie Partnerstwa Wschodniego oraz sfinalizowanie umowy stowarzyszeniowej między UE i Ukrainą. Nasuwa się pytanie: czy Polska będzie miała w tym zakresie coś więcej do powiedzenia? Czy jest na tyle zdeterminowana, aby przejść od słów do czynów?

"POLICY PAPERS" nr 19/2011 "Dniestr - karykatura Żelaznej Kurtyny"

Autor: Piotr A. Maciążek |
30.06.2011

Terytorium postradzieckie to – mimo upływu dwóch dekad – nadal aktualne określenie związane z „największą katastrofą geopolityczną XX wieku”. Synergia obu określeń jest szczególnie widoczna w naddniestrzańskim parapaństwie. Dniestr to dziś karykatura śelaznej Kurtyny, na wschód od tej rzeki rozpościera się bowiem strefa pokolonialna – obszar suwerennych demokracji, przypadkowych granic kreślonych przez partyjnych notabli1, korupcji czy ekonomiki odgórnej industrializacji. Parafrazując antyczne powiedzenie – spuścizna kolonialna sprawia, Ŝe „wszystkie rurociągi prowadzą do Moskwy”. Stawka naddniestrzańska – z geopolitycznego punktu widzenia – jest zatem wysoka.

"POLICY PAPERS" nr 18/2011 "Smok od środka. Chińska 'Biała Księga' obronności"

Autor: Rafał Ciastoń |
27.06.2011

Na temat rosnącej roli Chin we współczesnym świecie pisze się dużo i często. Publikacja „Białej Księgi” obronności Państwa Środka dostarcza jednak dość rzadkiej okazji ku temu, by ujrzeć świat oczami Pekinu. W bieżącym roku ukazała się kolejna, siódma już edycja tego dokumentu. Rzuca on całkiem ciekawe światło na sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości międzynarodowej przez "Chińskiego Smoka". 

"POLICY PAPERS" nr 17/2011 "E-gospodarka jako warunek konkurencyjności UE"

Autor: Tomasz Niedziółka |
20.06.2011

Gospodarka elektroniczna stała się w ciągu ostatnich lat jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki światowej. Coraz więcej państw inwestuje znaczne środki finansowe w rozwój badań i projektów w tym zakresie. Poszczególne kraje rozpoczęły swego rodzaju wyścig w którym zdobycie pozycji lidera w dziedzinie innowacji przełożyć się może na istotny wzrost ich znaczenia na gospodarczej mapie świata. Unia Europejska zdała sobie sprawę z tego stanu rzeczy już wiele lat temu, a co więcej – poczyniła istotne kroki w kierunku osiągnięcia jak najlepszych efektów w tym zakresie.