Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 4/2012 "Polityka USA wobec Arktyki"

Autor: Michał Jarocki |
06.02.2012

Intensyfikacja amerykańskiej polityki w Arktyce spowodowana jest postępującym topnieniem pokrywy lodowej w tym regionie. Szanse i zagrożenia płynące z tego zjawiska w bezpośredni sposób przekładają się na interesy narodowe państwa. W zarysowującej się międzynarodowej rywalizacji o kontrolę nad obszarem, Waszyngton nie zamierza pozostawać w tyle.

Biuletyn "OPINIE" nr 2/2012: "Tureckie problemy z Europą"

Autor: Joanna Bocheńska |
27.01.2012

W połowie 2011 roku Turcja zaskoczyła wszystkich oświadczeniem, że na czas cypryjskiej prezydentury w UE (druga połowa 2012 roku) zamrozi stosunki z Unią Europejską, jeśli wcześniej nie zostanie zawarte satysfakcjonujące obie strony porozumienie w sprawie przyszłości wyspy. Pod koniec 2011 roku, w związku z decyzją francuskiego parlamentu o zakazie negowania „ludobójstwa na Ormianach” dokonanego w 1915 przez wojska tureckie we wschodniej Anatolii, Turcja gwałtownie zamanifestowała swój sprzeciw odwołując z Francji ambasadora i wprowadzając szereg restrykcji we wzajemnych stosunkach obu państw.

"POLICY PAPERS" nr 3/2012 "Szczyt UE-Ukraina: taktyczna przerwa czy strategiczna porażka?"

Autor: Piotr Kuspys |
20.01.2012

Szczyt UE-Ukraina, który odbył się 19 grudnia 2011 r., miał być przełomem w stosunkach między Unią Europejską i Ukrainą. Od początku roku Kijów wiązał wielkie nadzieje z tym spotkaniem, oczekując, że trwające od 2008 roku negocjacje w sprawie umowy o stowarzyszeniu zostaną uwieńczone złożeniem podpisów pod tym dokumentów. Tymczasem jednak stało się inaczej.

"POLICY PAPERS" nr 2/2012 "Misja Ligi Państw Arabskich szansą na pokój w Syrii?"

Autor: Marcin Toboła |
19.01.2012

W obliczu coraz bardziej napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie warto przyjrzeć się temu, jakie środki podejmowane są – w celu zapobieżenia jeszcze większej eskalacji przemocy w Syrii – przez najbardziej zainteresowanych, czyli kraje zrzeszone w Lidze Państw Arabskich

Biuletyn "OPINIE" nr 1/2012: "Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej"

Autor: Tomasz Niedziółka |
17.01.2012

Stworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC) Unii Europejskiej stało się jednym z celów ogłoszonej przed ponad rokiem Europejskiej Agendy Cyfrowej. Dążenie do ujednolicenie zasad obowiązujących w tym obszarze wynika przede wszystkim z faktu szybkiego tempa rozwoju gospodarki cyfrowej w Europie i na świecie. Tym co może pozytywnie zaskakiwać, jest niespotykane dotąd tempo, w jakim Unia przystąpiła do realizacji kolejnych kroków na drodze do stworzenia JRC. Dynamika zmian jest uzasadniona, biorąc pod uwagę fakt, iż tempo przemian na rynku internetowym nie pozwala na to, aby gospodarka UE pozostawała w tyle za innymi gospodarkami świata.