Jesteś na stronie:

Przemysław Sadura - Raport Fundacji Amicus Europae "Szkoła i nierówności społeczne"

Autor: Przemysław Sadura |
05.10.2012
Przemysław Sadura - Raport Fundacji Amicus Europae

Bieżący kontekst debaty publicznej nie sprzyja analizie systemu edukacyjnego w kategoriach kluczowych wartości. Tymczasem bez odwołania się do egalitaryzmu, sprawiedliwości społecznej, emancypacji - a więc wartości bliskich autorowi opracowania i ideowym fundamentom Fundacji Amicus Europae oraz Fundacji im. Friedricha Eberta – trudno prowadzić poważną refleksję na temat roli szkoły we współczesnym społeczeństwie (...) Uważam, że dyskusję dotyczącą edukacji w Polsce należy prowadzić inaczej. Punktem wyjścia powinny być kluczowe wartości i wizja kształcenia. Od nich należy dopiero dojść do debaty o tym, jak powinny wyglądać poszczególne obszary: treść programowa, nadzór pedagogiczny, kształcenie nauczycieli, Karta Nauczyciela, finansowanie oświaty itd. Aby zaplanować zmiany w poszczególnych obszarach, należy opracować wizję docelową, a następnie opracować cząstkową diagnozę i zaplanować program reform, dbając o koordynację jego poszczególnych elementów. Poniższy dokument może być traktowany jako wprowadzenie do dyskusji idącej w tym kierunku. 

Biuletyn "OPINIE" nr 17/2012: "Ukraina przed wyborami parlamentarnymi"

Autor: Piotr Kuspys |
03.10.2012

Poszukując swojego miejsca na arenie międzynarodowej, Kijów od dwudziestu lat prowadzi „politykę szpagatu” między Wschodem a Zachodem; na przemian zacieśnia współpracę z Rosją i z Unią Europejską, przekonując, że jedno drugiemu nie przeczy. Tymczasem szanse Ukrainy na integrację europejską w sensie instytucjonalnym maleją z każdym rokiem, a politycy wykorzystują hasło „integracja europejska” do usprawiedliwienia swoich działań lub bezczynności. Czy wybory parlamentarne, które odbędą się nad Dnieprem 28 października br., przyczynią się do zmian na arenie politycznej Ukrainy, i czy będą to zmiany na lepsze, cokolwiek by to miało znaczyć?

"POLICY PAPERS" nr 33/2012 "Sudan i Sudan Południowy – problemów ciąg dalszy"

Autor: Jędrzej Czerep |
27.09.2012

Od formalnego uzyskania niepodległości przez Sudan Południowy (lipiec 2011 r.) dwóm państwom sudańskim nie udało się ułożyć stosunków pokojowo. Nieprzerwanie powracają kwestie nierozwiązane przed podziałem państwa, zwłaszcza spory terytorialne, kwestie ropy, finansów, i pozycji mniejszości. Choć sąsiadujące kraje wydają się „skazane na współpracę”, nie przejawiały dotąd determinacji, żeby doprowadzić rozmowy do końca – na tym polu aktywniejsza od samych Sudańczyków była społeczność międzynarodowa.

Biuletyn "OPINIE" nr 16/2012: "Regulacja internetu a rozwój Unii Europejskiej"

Autor: Tomasz Niedziółka |
24.09.2012

W lipcu 2012 roku Parlament Europejski odrzucił koncepcję regulacji internetu, zaproponowaną zapisami umowy ACTA1. Demonstranci protestujący przeciwko jej przyjęciu mogli mówić o sukcesie. Nie mniej dyskusja na temat możliwości regulacji cyberprzestrzeni w Unii trwa nadal. W toku dyskusji warto zastanowić się, czy podpisanie przez Unię umowy zaostrzającej respektowanie praw autorskich w internecie przełoży się na jej gospodarczy sukces?

Biuletyn "OPINIE" nr 15/2012: "Afganistan po zakończeniu operacji surge – próba bilansu"

Autor: Tomasz Otłowski |
19.09.2012

Na początku września br. prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, w swym cotygodniowym wystąpieniu na temat głównych bieżących problemów amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej oświadczył, że oto ostatecznie „przełamaliśmy impet operacyjny Talibów w Afganistanie, i rozpoczęliśmy proces przekazywania pełnej odpowiedzialności Afgańczykom”. Prezydent Obama oficjalnie ogłosił również, że operacja surge – czyli krótkotrwałe i militarnie znaczące (przynajmniej w teorii) wzmocnienie sił walczących w Afganistanie – dobiega właśnie końca.