Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 21/2012: "Egipt – Muhammad Mursi 'nowym faraonem'?"

Autor: Marcin Toboła |
29.11.2012

Prezydent Egiptu Muhammad Mursi sięgnął 22 listopada po kolejną porcję władzy i jak twierdzą jego oponenci, uczynił się „nowym faraonem”. Wydając tzw. „Prawo ochrony rewolucji” skupił w swoim ręku pełnię władzy ustawodawczej i wykonawczej, a także uniezależnił się od władzy sądowniczej. Co kryje się za tą decyzją i jakie mogą być jej implikacje?

"POLICY PAPERS" nr 37/2012 "Indie – mocarstwo morskie in statu nascendi?"

Autor: Michał Jarocki |
28.11.2012

Indie operują w niezwykle skomplikowanym i zmiennym środowisku międzynarodowym. Dzielenie granicy lądowej z Pakistanem i ChRL powoduje, że to właśnie te dwa podmioty stanowią główne pole zainteresowania politycznego Indii. Sytuacja ta wykracza naturalnie poza sam kontynent i jest przynajmniej w takim samym stopniu dostrzegalna w przypadku wód Oceanu Indyjskiego. Akwen ten stanowi jednak wyzwanie dla New Delhi, także ze względu na mniejsze podmioty państwowe znajdujące się na jego terenie, a także niepaństwowe i nieregularne grupy prowadzące działalność piracką lub terrorystyczną.

"POLICY PAPERS" nr 36/2012 "Mali w przededniu wojny z islamistami"

Autor: Jędrzej Czerep |
22.11.2012

W dniu 11 listopada 2012 r., podczas szczytu w Abudży, przywódcy krajów wchodzących w skład Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) przyjęli plan interwencji militarnej w Mali. Akcja zbrojna w północnej części kraju wydaje się kwestią tygodni. Wspólnota ma wystawić 3300 żołnierzy z Nigerii, Senegalu, Nigru, Burkina Faso, Ghany i Togo. Wsparcie logistyczne dla tej operacji obiecuje Francja.

Biuletyn "OPINIE" nr 20/2012: "Ukraina po wyborach"

Autor: Piotr Kuspys |
09.11.2012

Prognozy przedwyborcze opracowane przez kilka instytucji badawczych, nie sprawdziły się do końca. Wbrew zapowiedziom sondażowym, Ukraińcy oddali w głosowaniu przewagę rządzącej „Partii Regionów”. Te rozbieżności między prognozami a końcowymi wynikami – wraz z wciąż trwającymi zawirowaniami z liczeniem głosów w kilku komisjach – skłoniły zachodnich obserwatorów do wysuwania wniosków o sfałszowaniu ukraińskich wyborów. Nie podaje się jednak przykładów ewentualnych nadużyć. Tymczasem faktem jest, że tegoroczne wybory okazały się bardzo oczyszczające dla ukraińskiej sceny politycznej. Z 22 partii do parlamentu przeszło tylko 5. Ukraińscy eksperci, mówiąc o wyborach, stwierdzają, że odbyły się one „mniej więcej zgodnie z prawem”.

Biuletyn "OPINIE" nr 19/2012: "Europejska Agenda Cyfrowa. Innowacje dla wzrostu gospodarczego"

Autor: Tomasz Niedziółka |
31.10.2012

Europejska Agenda Cyfrowa jest jedną z inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”. Od chwili jej powstania w 2010 roku podjęto szereg działań, które przybliżyły Unię do wprowadzenia w życie rozwiązań, mających jej zapewnić wzrost gospodarczy dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych przez społeczeństwo oraz przedsiębiorstwa.