Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 2/2013: "Arabia Saudyjska vs. Irak: wyścig o kreowanie globalnej polityki naftowej"

Autor: Paweł Godlewski |
28.01.2013

W 1973 roku kraje zrzeszone w OPEC po raz pierwszy i ostatni wykorzystały w tak szerokim zakresie swoją dominującą pozycję w wydobyciu ropy naftowej. Podniesienie cen surowca i późniejsze embargo na eksport do wybranych krajów spowodowały międzynarodowy kryzys naftowy, a w następstwie – ekonomiczny. Był to także moment przełomowy, jeśli chodzi o stworzenie mechanizmu zrównoważonych relacji pomiędzy kartelem i jego członkami a najważniejszymi państwami-klientami. Czy mechanizm ten ma jednak szanse utrzymać się w przyszłości?

"POLICY PAPERS" nr 4/2013 "Wojna w Mali“

Autor: Jędrzej Czerep |
18.01.2013

Wydarzenia w Mali nabrały w ostatnich dniach niebywałego tempa po tym, gdy 11 stycznia interwencję wojskową w tym kraju rozpoczęła Francja. Prezydent Hollande, który wcześniej nie był entuzjastą bezpośredniego angażowania sił zbrojnych, zarządził akcję w chwili, gdy zajmujący północne Mali islamiści ruszyli na południe. W ocenie Paryża groziło to rychłym upadkiem stolicy Mali, Bamako, i całkowitym zawładnięciem państwa przez bojówki blisko powiązane z Al-Kaidą. Nie bez znaczenia dla decyzji Francji był fakt, że na południu Mali, głównie w stolicy, mieszka ok. 6 tys. obywateli francuskich.

Biuletyn "OPINIE" nr 1/2013: "Zmiany priorytetów polityki zagranicznej Ukrainy"

Autor: Piotr Kuspys |
17.01.2013

Według ukraińskich ekspertów, Ukraina stoi przed drugą falą kryzysu gospodarczego. Ich zdaniem, kryzys wcale nie opuścił kraju, lecz przestał być przedmiotem zainteresowania z uwagi na zamieszanie polityczne wokół ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych.

"POLICY PAPERS" nr 3/2013 "Rosnieft – kluczowy element rosyjskiej ekspansji w Arktyce“

Autor: Piotr A. Maciążek |
14.01.2013

Według pierwotnych założeń włodarzy Kremla, zagospodarowaniem rosyjskiej Arktyki miał zająć się Gazprom i Rosnieft, ale ich potencjał okazał się zbyt mały (mimo to wydadzą w tej części świata 500 mld rubli do 2015 roku). Postanowiono więc pozyskać zagraniczne firmy, lecz w taki sposób, by w mieszanych spółkach około 70-75 proc. akcji należało do rosyjskich koncernów.

"POLICY PAPERS" nr 2/2013 "Morze Południowochińskie w strategicznej rywalizacji Indii i Chin“

Autor: Michał Jarocki |
07.01.2013

Polityka morska Indii w dużej mierze ogranicza się do basenu Oceanu Indyjskiego. Akwen ten, ze względu na usytuowanie geograficzne państwa, stanowi naturalne centrum zainteresowania operacyjnego indyjskiej marynarki wojennej. Zdecydowanie mniej ważne znaczenie, z punktu widzenie bezpośrednich interesów strategicznych tego państwa, posiada dla New Delhi Morze Południowochińskie. Akwen ten jest jednak traktowany przez indyjskie czynniki polityczne jako obszar potencjalnego zainteresowania i nieustannej obserwacji. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest jednak szeroko pojęta rywalizacja strategiczna Indii z Chińską Republiką Ludową.