Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 4/2013: "Przyszłość stosunków Japonii i Korei Płn."

Autor: Małgorzata Citko |
25.02.2013

Najnowsza historia kontynentu azjatyckiego sprawiła, iż Japonia i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD), potocznie zwana Koreą Płn. są nie tylko krajami, które dzieli głębia Morza Japońskiego, lecz również przepaść polityczna, systemowa oraz ideologiczna. Powodem takiego stanu rzeczy jest obowiązujący nadal w Azji porządek geopolityczny, będący pozostałością po II w. św., Wojnie Koreańskiej oraz konflikcie amerykańsko-sowieckim, zwanym Zimną Wojną.

Biuletyn "OPINIE" nr 3/2013: "Szczyt UE – Ukraina: bez szans na przełom?"

Autor: Piotr Kuspys |
22.02.2013

W poniedziałek, 25 lutego, w Brukseli odbędzie się szczyt UE-Ukraina. Poprzednie spotkanie na najwyższym szczeblu miało miejsce 19 grudnia 2011 roku również w poniedziałek. Wielu ekspertów zadaje sobie pytanie, czy kolejny szczyt, odbywający się w cieniu Julii Tymoszenko, będzie tak samo bezowocny, jak poprzedni.

"POLICY PAPERS" nr 7/2013 "Korea Płn. – nowe mocarstwo atomowe?"

Autor: Rafał Ciastoń |
18.02.2013

Śmierć Kim Dzong Ila w grudniu 2011 r. uruchomiła lawinę spekulacji na temat kursu, jaki miałby zostać obrany przez nowe kierownictwo Korei Północnej. Pojawiały się opinie, że jego syn i następca ma szansę okazać się reformatorem, który skupi się na kwestiach gospodarczych i porzuci forsowaną przez ojca doktrynę songun – „przede wszystkim armia”. Część ekspertów twierdziła także, że Kim Dzong Un nie będzie samodzielnym liderem, a raczej stanie się figurantem, symbolem i narzędziem w rękach wpływowych dowódców bądź przedstawicieli aparatu partyjnego. Testy rakietowe z kwietnia i grudnia 2012 r. oraz zmiany kadrowe w kierownictwie armii zdawały się zadawać kłam obu powyższym tezom. Ich ostatecznym zaprzeczeniem stał się zaś test nuklearny, przeprowadzony przez Phenian 12 lutego br.

"POLICY PAPERS" nr 6/2013 "Chiny i Japonia na kursie kolizyjnym?"

Autor: Rafał Ciastoń |
07.02.2013

Relacje japońsko-chińskie znajdują się dziś de facto w najgorszym od czterech dekad (tj. od czasu normalizacji stosunków) stanie. Obecnie głównym źródłem niepokoju co do przyszłości strategicznych relacji między Pekinem a Tokio, a zarazem potencjalnym flash-pointem w relacjach obydwu państw, jest kwestia statusu grupy niewielkich wysp Senkaku/Diaoyu, położonych między Okinawą a Tajwanem.

"POLICY PAPERS" nr 5/2013 "Mali w obliczu wojny z partyzantką islamską?“

Autor: Jędrzej Czerep |
01.02.2013

Główne miasta północnego Mali, a zarazem kwatery związanych z Al-Kaidą islamistów, są już w rękach Francuzów i armii malijskiej. Niestety, islamiści nie zostali w toku dotychczasowych działań militarnych pokonani ani nawet, jak się wydaje, poważnie osłabieni. Składnie i planowo opuścili obszary zurbanizowane, przegrupowując się w trudno dostępne, niegościnne tereny malijskiego interioru, skąd już niedługo podejmą zapewne działania typu partyzanckiego przeciwko siłom malijskim i zagranicznym interwentom.