Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 11/2013 "Półwysep Koreański – ostatnie odliczanie?"

Autor: Rafał Ciastoń |
02.04.2013

30 marca 2012 r. północnokoreańska agencja informacyjna KCNA poinformowała, iż Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna znajduje się w stanie wojny z Republiką Korei. Czy jednak wojna oznacza w tym wypadku działania zbrojne? A jeśli tak, to czy istnieje i jak poważne jest ryzyko konfliktu nuklearnego?

"POLICY PAPERS" nr 10/2013 "Rosyjski 'gambit gazowy' w Azji"

Autor: Paweł Godlewski |
25.03.2013

27 lutego 2013 roku rosyjski Gazprom i chiński CPNC podały do wiadomości publicznej informację, że impas w rozmowach o dostawach gazu z Rosji do Chin został przełamany. Wstępny komunikat określa jedynie ilość gazu, który ma być dostarczony nieznaną jeszcze trasą. Kluczową kwestią, która blokowała porozumienie, była cena miliarda m3 gazu, jaką Chiny muszą zapłacić stronie rosyjskiej. Przez dłuższy czas Moskwa była nieugięta i obstawała przy cenach ,,europejskich”, na co Pekin nie wyrażał zgody. Zmiana postawy negocjacyjnej Rosji nie wynikła jednak z jej dobrej woli, ale z powodu głębokich zmian na światowych rynkach gazu, co postawiło Moskwę w sytuacji bez wyjścia.

Biuletyn "OPINIE" nr 7/2013: "Japonia powraca do gry w regionie"

Autor: Małgorzata Citko |
22.03.2013

Po trzech latach rządów Japońskiej Partii Demokratycznej (JPD), która po raz  pierwszy w historii wygrała wybory parlamentarne we wrześniu 2009 roku, Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD) powróciła w Japonii do władzy w grudniu 2012 roku. Co zmiana ta oznacza dla polityki zagranicznej Kraju Kwitnącej Wiśni?

"POLICY PAPERS" nr 9/2013 "Rosyjska odpowiedź na <<�łupki>>"

Autor: Piotra A. Maciążek |
19.03.2013

Nie od dziś eksperci i komentatorzy podkreślają znaczenie łupkowej rewolucji, szczególnie w kontekście Rosji, której budżet jest mocno uzależniony od eksportu surowców energetycznych. Mało pisze się natomiast na temat tego, jak Kreml przygotowuje się na nadchodzące, niespokojne czasy. Spróbujmy więc pochylić się nad tym zagadnieniem.

"POLICY PAPERS" nr 8/2013 "Grenlandia na drodze do suwerenności?"

Autor: Michał Jarocki |
15.03.2013

Zmiany klimatyczne w Arktyce nie pozostają bez wpływu na sytuację polityczną Grenlandii. Znajdująca się w politycznej zależności od Danii wyspa staje się istotnym czynnikiem przemian geopolitycznych, mających miejsce w regionie. Są one dla niej z jednej strony szansą na uzyskanie daleko idącej autonomii, która w dłuższej perspektywie mogłaby przerodzić się w pełną suwerenność. Z drugiej zaś, długoterminowe konsekwencje przewidywanych wydarzeń mogą okazać się zgubne dla jej struktury społecznej i struktur państwowych.