Jesteś na stronie:

Raport Fundacji Amicus Europae "Dwa lata Arabskiej Wiosny – próba bilansu"

Autor: Jędrzej Czerep, Robert Czulda, Katarzyna Górak-Sosnkowska, Marta Woźniak, Marcin Toboła, Tomasz Otłowski |
28.06.2013
Raport Fundacji Amicus Europae

Raport „Dwa lata Arabskiej Wiosny – próba bilansu”, który oddajemy w Państwa ręce, to efekt dyskusji ekspertów i praktyków, zajmujących się regionem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Debata miała miejsce w lutym 2013 r. – a więc praktycznie równo w dwa lata od momentu wybuchu pierwszych niepokojów i demonstracji, które przetoczyły się jak fala po państwach regionu i niedługo później zyskały wspólne miano Arabskiej Wiosny.

Raport niniejszy jest więc czymś w rodzaju fotografii – czy raczej całego zbioru zdjęć – dokumentujących stan procesów politycznych oraz kondycję społeczną i gospodarczą równo w drugą rocznicę wybuchu Arabskiej Wiosny. Siłą rzeczy oddaje więc rzeczywistość w momencie swego tworzenia – a więc pierwszych tygodni obecnego, 2013, roku. Biorąc pod uwagę niezwykłe tempo wydarzeń w krajach objętych procesami Arabskiej Wiosny, oznacza to w sposób naturalny, że w chwili, gdy czytacie Państwo treść naszej publikacji, w wielu aspektach i kwestiach może nie oddawać już ona stanu faktycznego. Tym niemniej jesteśmy przekonani, że raport nasz ma dużą wartość poznawczą i naukowo-badawczą, jako próba bilansu zdarzeń i procesów zachodzących na naszych oczach na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Biuletyn "OPINIE" nr 13/2013: "Nowy prezydent Islamskiej Republiki Iranu"

Autor: Jakub Gajda |
27.06.2013

Wybory w Iranie niosły ze sobą wiele emocji, zaś ich spokojny przebieg i zaskakujący dla wielu osób wynik spotkał się z umiarkowanie pozytywnym odbiorem zarówno w Iranie, jak i środowisku międzynarodowym. Ten stonowany obiektywizm wiąże się z kierunkiem politycznym i światopoglądem, jaki reprezentuje nowy prezydent. Jednak zdaniem wielu Irańczyków, nadzieję na ożywienie gospodarki i polepszenie relacji Iranu z Zachodem daje nie tyle sam Hassan Rowhani, co przede wszystkim koniec kadencji prezydenckiej Mahmuda Ahmadineżada.

"POLICY PAPERS" nr 21/2013 "Egipt – Etiopia: wojna o wodę?"

Autor: Jędrzej Czerep |
25.06.2013

W ostatnich tygodniach Egipt z coraz większym niepokojem spogląda w stronę Etiopii, gdzie na Błękitnym Nilu ruszyła budowa tamy Etiopskiego Renesansu. Ten największy projekt hydrotechniczny w Afryce ma dać Addis Abebie źródło energii elektrycznej i pomóc rozwinąć rolnictwo. Dla Kairu wielka tama w górnym biegu życiodajnego Nilu to spełnienie najczarniejszych snów. Egipcjanie nie ukrywają, że dla obrony żywotnego interesu swojego kraju gotowi są nawet podjąć kroki militarne.

"POLICY PAPERS" nr 20/2013 "Projekt „Sarmatia” – szanse i zagrożenia"

Autor: Piotr A. Maciążek |
20.06.2013

Idea sprowadzania azerskiej ropy naftowej nad Bałtyk gwałtownie odżyła na przełomie 2012 i 2013 roku. Czy mityczny już projekt ropociągu Odessa – Brody – Płock, stanowiący jej kluczowy element, doczeka się wreszcie realizacji? Analiza wydarzeń z ostatnich miesięcy udowadnia, że wiele w tej kwestii będzie zależało od nowych gruzińskich władz.

"POLICY PAPERS" nr 19/2013 "Syria – zaangażowanie USA jako zmiana sytuacji strategicznej"

Autor: Tomasz Otłowski |
17.06.2013

Oświadczenie administracji USA o przekroczeniu przez władze Syrii „czerwonej linii” odnośnie sposobu prowadzenia walki w wojnie domowej w tym kraju (związane z domniemanym wielokrotnym użyciem broni chemicznej) oznacza nową jakość strategiczną wokół tego trwającego już trzeci rok konfliktu. Wbrew nadziejom wielu obserwatorów, rysująca się zmiana polityki Waszyngtonu wobec wojny w Syrii nie musi jednak automatycznie oznaczać wzrostu szans na jej rychłe zakończenie, do tego po myśli Zachodu.