Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 14/2013: "Turcja jako zwornik polityki UE wobec regionu MENA?"

Autor: Elżbieta Daszkowska |
09.07.2013

Lata 2011 i 2012 okazały się czasem pełnym wyzwań dla polityki zagranicznej UE i Turcji. Wybuch tzw. „arabskiej wiosny” był sprawdzianem zarówno dla państw Europy, jak i kraju znad Bosforu. Co więcej, w przypadku tego ostatniego nastąpiła dalsza reorientacja polityki zagranicznej w kierunku obszaru Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu (MENA), wywołana w dużym stopniu brakiem postępu w rozmowach Ankary z Brukselą w kwestii akcesji do UE, jak również reakcjami Ankary na wydarzenia bliskowschodnie w 2011 r.

"POLICY PAPERS" nr 23/2013 "Zamach stanu w Egipcie"

Autor: Tomasz Otłowski |
04.07.2013

Po ponad roku stania z boku i biernego obserwowania sytuacji na scenie politycznej kraju, armia egipska zdecydowała się ostatecznie wkroczyć do akcji. Wojskowy zamach stanu, z jakim mamy do czynienia w Egipcie, niekoniecznie przyniesie jednak ustabilizowanie sytuacji w tym kraju. Wręcz przeciwnie, można spodziewać się eskalacji konfliktu, z wybuchem otwartej przemocy włącznie.

"POLICY PAPERS" nr 22/2013 "Ostatni akt opery „Nabucco” – azerski gaz płynie do Włoch"

Autor: Paweł Godlewski |
02.07.2013

28 czerwca 2013 roku konsorcjum Shah Deniz podało długo oczekiwaną wiadomość o wyborze rurociągu europejskiego, który otrzyma 10 mld m3 rocznie z azerskiego złoża Shah Deniz II. Pierwszym połączeniem w ramach unijnego Południowego Korytarza Gazowego będzie Gazociąg Transadriatycki (Transadriatic Pipeline – TAP). Tym samym decyzja ta oznacza koniec marzeń o Nabucco, rurociągu od lat postrzeganego jako flagowy projekt Unii Europejskiej w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.

Raport Fundacji Amicus Europae "Dwa lata Arabskiej Wiosny – próba bilansu"

Autor: Jędrzej Czerep, Robert Czulda, Katarzyna Górak-Sosnkowska, Marta Woźniak, Marcin Toboła, Tomasz Otłowski |
28.06.2013
Raport Fundacji Amicus Europae

Raport „Dwa lata Arabskiej Wiosny – próba bilansu”, który oddajemy w Państwa ręce, to efekt dyskusji ekspertów i praktyków, zajmujących się regionem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Debata miała miejsce w lutym 2013 r. – a więc praktycznie równo w dwa lata od momentu wybuchu pierwszych niepokojów i demonstracji, które przetoczyły się jak fala po państwach regionu i niedługo później zyskały wspólne miano Arabskiej Wiosny.

Raport niniejszy jest więc czymś w rodzaju fotografii – czy raczej całego zbioru zdjęć – dokumentujących stan procesów politycznych oraz kondycję społeczną i gospodarczą równo w drugą rocznicę wybuchu Arabskiej Wiosny. Siłą rzeczy oddaje więc rzeczywistość w momencie swego tworzenia – a więc pierwszych tygodni obecnego, 2013, roku. Biorąc pod uwagę niezwykłe tempo wydarzeń w krajach objętych procesami Arabskiej Wiosny, oznacza to w sposób naturalny, że w chwili, gdy czytacie Państwo treść naszej publikacji, w wielu aspektach i kwestiach może nie oddawać już ona stanu faktycznego. Tym niemniej jesteśmy przekonani, że raport nasz ma dużą wartość poznawczą i naukowo-badawczą, jako próba bilansu zdarzeń i procesów zachodzących na naszych oczach na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Biuletyn "OPINIE" nr 13/2013: "Nowy prezydent Islamskiej Republiki Iranu"

Autor: Jakub Gajda |
27.06.2013

Wybory w Iranie niosły ze sobą wiele emocji, zaś ich spokojny przebieg i zaskakujący dla wielu osób wynik spotkał się z umiarkowanie pozytywnym odbiorem zarówno w Iranie, jak i środowisku międzynarodowym. Ten stonowany obiektywizm wiąże się z kierunkiem politycznym i światopoglądem, jaki reprezentuje nowy prezydent. Jednak zdaniem wielu Irańczyków, nadzieję na ożywienie gospodarki i polepszenie relacji Iranu z Zachodem daje nie tyle sam Hassan Rowhani, co przede wszystkim koniec kadencji prezydenckiej Mahmuda Ahmadineżada.