Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 18/2013 "Nowa strategia arktyczna USA"

Autor: Michał Jarocki |
07.06.2013

Stany Zjednoczone przez długi czas zdawały się marginalizować znaczenie Dalekiej Północy z perspektywy swych interesów strategicznych. Nawet w okresie ożywionego zainteresowania regionem ze strony pozostałych państw arktycznych, USA koncentrowały swe środki i narzędzia na aktywności polityczno-wojskowej w innych częściach świata. Dopiero ostatnie lata amerykańskiego zaangażowania w Arktyce świadczą o tym, że Waszyngton zaczyna dostrzegać znaczenie, jakiego region ten zaczął nabierać we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

"POLICY PAPERS" nr 17/2013 "Arrow III – ostatnie piętro izraelskiej Missile Defense"

Autor: Rafał Ciastoń |
03.06.2013

Z uwagi na szerokie spektrum zagrożeń którym musi stawiać czoła, Izrael jest dziś krajem który najbardziej kompleksowo podchodzi do problemu obrony antyrakietowej. Do istniejących obecnie systemów – Arrow II i Żelaznej Kopuły, dołączą niebawem dwa kolejne – Proca Dawida (funkcjonująca także pod nazwą Magicznej Różdżki) oraz Arrow III. Ten ostatni pomyślany jest głównie jako środek obrony przeciwko zagrożeniu irańskiemu.

Biuletyn "OPINIE" nr 11/2013: "Konflikt cypryjsko-turecki a europejskie perspektywy Turcji"

Autor: Elżbieta Daszkowska |
27.05.2013

Ścisła integracja z krajami Europy Zachodniej stanowiła strategiczny cel polityki zagranicznej Turcji już od lat 50. XX w. Z tego też powodu Ankara jest jednym z najstarszych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego (od 1952 r.), a pierwszy raz wniosek o członkostwo do Wspólnot Europejskich zgłosiła jeszcze w 1959 r. W 1963 r. został zaś podpisany układ o stowarzyszeniu, dotyczący ustanowienia unii celnej między Turcją a EWG, formalnie funkcjonującej od 1996 r. Współpraca Ankary z NATO przez dłuższy czas układała się pomyślnie, wzmacniając ambicje europejskie Turcji. Cieniem na pomyślną realizację tych planów położyły się jednak złe relacje międzysąsiedzkie z Grecją i Cyprem. Przyłączenie tego ostatniego państwa do struktur Unii Europejskiej w 2004 r. miało wpływ na zablokowanie rozmów na linii Ankara-Bruksela, dotyczących rozszerzenia granic Unii poza Bosfor, jak również przyczyniło się do ochłodzenia bardzo dobrych relacji tego kraju z sojusznikami z NATO w kontekście stosunku do Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) UE.

"POLICY PAPERS" nr 16/2013 "Atak terrorystyczny w Londynie"

Autor: Tomasz Otłowski |
24.05.2013

Bestialski mord, do którego doszło w londyńskim Woolwich 22 maja br. – w biały dzień, na pełnej ludzi ulicy – okazał się aktem islamskiego terroru. Atak, którego ofiarą padł brytyjski żołnierz służby czynnej, dokonany został z pobudek politycznych i religijnych, ewidentnie motywowanych skrajną interpretacją islamu. Sprawcami okazali się dwaj imigranci z Afryki, radykalni muzułmanie znani już brytyjskim służbom bezpieczeństwa. Zdarzenie to może stanowić początek nowego rozdziału w działaniach tzw. samotnych strzelców dżihadu, operujących w krajach zachodnich i realizujących (najczęściej nieświadomie) nową strategię Al-Kaidy.

Biuletyn "OPINIE" nr 10/2013: "Ukraina – koniec marzeń o zbliżeniu z UE?"

Autor: Piotr Kuspys |
21.05.2013

Im bliżej do jesiennego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, tym bardziej niepewną wydaje się być perspektywa integracji europejskiej Ukrainy. Wysuwane ultimatum ze strony świata zachodniego w sprawie Tymoszenko i reform wewnętrznych są zapowiedzą restrykcji i dyscypliny wynikającej z przyłączenia się do UE, co, w mniemaniu ukraińskich polityków, jest im nie na rękę. W konsekwencji nie obserwujmy oczekiwanych zmian i większego zainteresowania ze strony Kijowa. Czy zatem jesteśmy świadkami wycofywania się Ukrainy z zapowiadanego zbliżenia z UE?