Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 9/2017 "Między smokiem a niedźwiedziem – flota uderzeniowych okrętów podwodnych USA.

Autor: Rafał Ciastoń |
08.04.2017

U schyłku 2016 roku US Navy posiadała 54 uderzeniowe atomowe okręty podwodne (SSN). Obok 39 jednostek typu Los Angeles były to trzy Seawolfy oraz 12 jednostek typu Virginia. W perspektywie roku 2029 flota supermocarstwa ma się jednak skurczyć do jedynie 41 okrętów tej klasy, by powrócić do poziomu 50 i 50+ dopiero w latach 2044-46.1 Już dziś pojawiają się pytania jakiego rodzaju ryzyka może nieść z sobą osiągnięcie dolnego pułapu oraz czy haromonogram wprowadzania do służby nowych jednostek nie powinien zostać zweryfikowany.

"POLICY PAPERS" nr 8/2017 "Zamach w Londynie – siła brytyjskiego dżihadu."

Autor: Kamil Szubart |
31.03.2017

Atak terrorystyczny w Londynie 22 marca 2017 r. kolejny raz zwraca uwagę opinii publicznej i ekspertów na Wielką Brytanię i jej obecną walkę z terroryzmem, przede wszystkim w wydaniu islamskiego dżihadu reprezentowanego przez tzw. Państwo Islamskie (IS) i Al-Kaidę. Stawia też kolejne pytania o przygotowanie Zjednoczonego Królestwa do przeciwdziałania zagrożeniu i ewentualne porażki w rozpracowaniu operacyjnym komórek terrorystycznych i tzw. „samotnych wilków”. Jest to szczególnie ważne w chwili obecnej w perspektywie rozpoczęcia przez premier Theresę May rozmów z Brukselą w sprawie definitywnego opuszczenia przez Londyn UE i dalszego zaangażowania w unijne inicjatywy antyterrorystyczne, jak również walkę z IS na Bliskim Wschodzie.

"POLICY PAPERS" nr 7/2017 "Zamach w Londynie – pierwsze wnioski."

Autor: Tomasz Otłowski |
23.03.2017

Zamach przeprowadzony w Londynie w dn. 22 marca br. to de facto pierwszy tak poważny i duży incydent terrorystyczny w Wielkiej Brytanii od ataków z lata 2005 roku. Choć wciąż nie znamy wielu szczegółów i okoliczności tego zamachu, to można już – na podstawie szczątkowych informacji udzielanych przez brytyjskie służby śledcze i bezpieczeństwa – pokusić się o pierwsze wnioski i konkluzje dotyczące tego tragicznego wydarzenia. 

"POLICY PAPERS" nr 6/2017 "Dżihad ogarnia Austrię."

Autor: Kamil Szubart |
16.03.2017

Pomimo kilku spektakularnych klęsk w Syrii i północnym Iraku oraz eliminacji kluczowych osób ze ścisłego kierownictwa Państwa Islamskiego (IS) w 2016 r., zdolności operacyjne europejskich ekspozytur kalifatu nadal pozostają na dość wysokim poziomie. Zarówno dobrze zakamuflowane i zorganizowane komórki, jak również tzw. samotne wilki są w stanie nadal przeprowadzić proste, aczkolwiek niezwykle skuteczne ataki. Potwierdzają to zamachy w Belgii, Francji i Niemczech, państwach, które obok Wielkiej Brytanii znajdują się na głównej liście celów islamskich radykałów. Należy jednak pamiętać, że oprócz dużych i liczących się w UE i NATO państw, posiadających globalne interesy, zagrożone są również państwa o znacznie mniejszym potencjale (casus Belgii). Wśród tej grupy znajduje się pomijana dotychczas przez media i ekspertów Austria, na terytorium której aktywnie działają werbownicy IS, żyją duże diaspory muzułmańskie, a także istnieją poważne napięcia związane z niedawnym kryzysem migracyjnym. Wydarzenia z pierwszych tygodni 2017 r. potwierdzają zatem bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Austrii.

"POLICY PAPERS" nr 5/2017 "Szósty rok wojny w Syrii."

Autor: Tomasz Otłowski |
21.02.2017

 Konflikt w Syrii wkracza właśnie w szósty rok, czyniąc go tym samym jedną z najdłuższych (i najkrwawszych) wojen toczonych współcześnie na Bliskim Wschodzie. Choć sytuacja strategiczna w Syrii jest obecnie znacznie bardziej klarowna, niż jeszcze rok czy dwa lata temu, to wciąż nie sposób nawet z dużym przybliżeniem określić, kiedy wojna ta może dobiec końca. Mnogość zaangażowanych w ten konflikt podmiotów i aktorów – tak z samego regionu, jak i spoza niego – sprawia, że wojna syryjska już dawno stała się nieprzewidywalną i w istocie niesterowalną. Sprawia to, że konflikt w tym kraju należy do kategorii wojen przewlekłych, które muszą wypalić się samoistnie, a wszelkie interwencje z zewnątrz – tak militarne, jak i dyplomatyczne – choć formalnie mające na celu zakończenie tej wojny, to w istocie jedynie „dolewają oliwy do ognia”. Jak zatem kształtuje się sytuacja strategiczna w i wokół Syrii na początku szóstego roku wojny i jakie są szanse choćby na zmniejszenie cierpień (o ich zakończeniu nie wspominając) milionów Syryjczyków, wciągniętych w tryby wielkiej geopolityki ?