Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 10/2014: "Bilans zaangażowania Niemiec w operację ISAF"

Autor: Kamil Szubart |
25.06.2014

Udział niemieckich sił zbrojnych w operacjach Enduring Freedom (OEF) i misji ISAF w Afganistanie był najdłuższym konfliktem zbrojnym, w którym wzięli udział niemieccy żołnierze od chwili zakończenia II wojny światowej. Jaki jest bilans tego zaangażowania dla Niemiec i ich sił zbrojnych?

Biuletyn "OPINIE" nr 9/2014: "Emigracja Polaków po 2004 roku i jej skutki"

Autor: Elżbieta Daszkowska |
17.06.2014

1 maja 2014 r. minęło dokładnie 10 lat od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej i oficjalnego otwarcia rynków wielu państw Europy Zachodniej. Zdaniem kluczowych ekspertów datę tą należy uznać za początek masowego exodusu Polaków – wg. oficjalnych statystyk za granicą żyje już ponad 2 mln posiadaczy polskich paszportów.

"POLICY PAPERS" nr 17/2014 "Irak – początek rozpadu państwa?"

Autor: Tomasz Otłowski |
16.06.2014

Zgodnie z obawami i przewidywaniami sprzed kilku tygodni („FAE Policy Paper” nr 12/2014 z 29 kwietnia br.), sytuacja w Iraku szybko ulega dramatycznemu pogorszeniu. Strategia nieustannej dyskryminacji sunnickiej mniejszości, stosowana od wielu lat przez zdominowany przez szyitów rząd w Bagdadzie, zaczyna przynosić pierwsze zatrute owoce. Bezwzględne egzekwowanie przez szyicką większość jej dominacji w irackiej polityce wewnętrznej, zagranicznej oraz gospodarce stworzyło – po raz drugi w ostatniej dekadzie – dogodne warunki dla wzrostu siły islamskich radykałów sunnickich. Tym razem w kraju brakuje jednak czynnika – jakim w latach 2007-2008 były siły USA – który ukróciłby niekorzystne trendy w wewnętrznej polityce irackiej. Tym samym perspektywy dalszego rozwoju sytuacji w Iraku rysują się obecnie w ciemnych barwach, zarówno pod względem militarnym, jak i politycznym.

"POLICY PAPERS" nr 16/2014 "Wybory do Parlamentu Europejskiego - próba bilansu"

Autor: Beata Jurkowicz |
09.06.2014

25 maja br. po raz ósmy w historii Europejczycy wybrali Parlament Europejski (PE), przy czym po raz pierwszy wybory do tej instytucji odbywały się w warunkach obowiązywania zapisów traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku.

Biuletyn "OPINIE" nr 8/2014: "Ukraińskie siły zbrojne – stan obecny i perspektywy"

Autor: Jarosław Kit |
04.06.2014

Obecny konflikt Ukrainą z Federacji Rosyjskiej wywołuje więcej pytań, aniżeli mamy odpowiedzi. Ważne i ciekawe jest to, że ukraińska armia, która powinna była od razu przystąpić do próby sił z najeźdźcą, faktycznie poddała się bez walki na Krymie. Jeśli pozbyć się dyplomatycznego słownictwa i politycznych gier, to jaki jest aktualny prawdziwy stan ukraińskiego wojska? Czy Ukraina ma szansę na obronę swojego terytorium za pomocą własnych sił zbrojnych?