Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 12/2014: "Azja Centralna – separatyzm czy integracja z Rosją?"

Autor: Jakub Gajda |
07.07.2014

Gdy wiosną br. rosyjska i rosyjskojęzyczna ludność Krymu zorganizowała (nieuznane przez społeczność międzynarodową) referendum ws. oddzielenia się tego regionu od Ukrainy, a w chwilę później Rosja nielegalnie inkorporowała ów półwysep do swego terytorium – na obszarze poradzieckim ożywiła się dysputa nad innymi możliwymi scenariuszami separatystycznymi. Szczególnie wiele obaw o jedność terytorialną zrodziło się w państwach Azji Centralnej. W ślad za przewidywaniami ekspertów przyszły wydarzenia, które do pewnego stopnia mogą uzasadniać wspomniane obawy.

Biuletyn "OPINIE" nr 11/2014: "Chiny i Japonia wobec kryzysu finansowego 2008 r."

Autor: Elżbieta Daszkowska |
30.06.2014

Zapaść światowych finansów, która wybuchła w 2008 r., odbiła się bardzo szerokim echem we wszystkich gospodarkach świata i obnażyła problemy gospodarcze wielu państw. Również kontynent azjatycki został dotknięty skutkami kryzysu finansów, jednakże z uwagi na niejednolitość gospodarek państw tego regionu wspomniane skutki zostaną przedstawione na przykładzie największych organizmów gospodarczych Azji, tj. Chin (ChRL) oraz Japonii.

Biuletyn "OPINIE" nr 10/2014: "Bilans zaangażowania Niemiec w operację ISAF"

Autor: Kamil Szubart |
25.06.2014

Udział niemieckich sił zbrojnych w operacjach Enduring Freedom (OEF) i misji ISAF w Afganistanie był najdłuższym konfliktem zbrojnym, w którym wzięli udział niemieccy żołnierze od chwili zakończenia II wojny światowej. Jaki jest bilans tego zaangażowania dla Niemiec i ich sił zbrojnych?

Biuletyn "OPINIE" nr 9/2014: "Emigracja Polaków po 2004 roku i jej skutki"

Autor: Elżbieta Daszkowska |
17.06.2014

1 maja 2014 r. minęło dokładnie 10 lat od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej i oficjalnego otwarcia rynków wielu państw Europy Zachodniej. Zdaniem kluczowych ekspertów datę tą należy uznać za początek masowego exodusu Polaków – wg. oficjalnych statystyk za granicą żyje już ponad 2 mln posiadaczy polskich paszportów.

"POLICY PAPERS" nr 17/2014 "Irak – początek rozpadu państwa?"

Autor: Tomasz Otłowski |
16.06.2014

Zgodnie z obawami i przewidywaniami sprzed kilku tygodni („FAE Policy Paper” nr 12/2014 z 29 kwietnia br.), sytuacja w Iraku szybko ulega dramatycznemu pogorszeniu. Strategia nieustannej dyskryminacji sunnickiej mniejszości, stosowana od wielu lat przez zdominowany przez szyitów rząd w Bagdadzie, zaczyna przynosić pierwsze zatrute owoce. Bezwzględne egzekwowanie przez szyicką większość jej dominacji w irackiej polityce wewnętrznej, zagranicznej oraz gospodarce stworzyło – po raz drugi w ostatniej dekadzie – dogodne warunki dla wzrostu siły islamskich radykałów sunnickich. Tym razem w kraju brakuje jednak czynnika – jakim w latach 2007-2008 były siły USA – który ukróciłby niekorzystne trendy w wewnętrznej polityce irackiej. Tym samym perspektywy dalszego rozwoju sytuacji w Iraku rysują się obecnie w ciemnych barwach, zarówno pod względem militarnym, jak i politycznym.