Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 20/2014 "Polityka RP wobec konfliktu na Ukrainie – szanse i wyzwania"

Autor: Adam Kowalczyk |
20.08.2014

Nie ulega wątpliwości, że ostatnie wydarzenia za wschodnią granicą RP stanowią jedno z największych wyzwań dla polskiej polityki zagranicznej po 1989 r. Wyzwanie specyficzne, inne iż „ucieczka ze Wschodu”, której uwieńczeniem było przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego (1999 r.) oraz Unii Europejskiej (2004 r.). W bezpośrednim otoczeniu Polski ma obecnie miejsce poważny konflikt zbrojny (określany często, nie bez racji, regularną wojną), którego uczestnikami są dwaj sąsiedzi RP – Ukraina oraz Federacja Rosyjska. W takiej sytuacji zasadne są pytania nie tylko o stan bezpieczeństwa naszego kraju, ale także o prowadzoną przez Warszawę politykę zagraniczną.

"POLICY PAPERS" nr 19/2014 "Globalne uderzenie"

Autor: Rafał Ciastoń |
14.08.2014

Od ponad dekady w Stanach Zjednoczonych trwają prace nad systemami tzw. natychmiastowego globalnego uderzenia (Conventional Prompt Global Strike). Choć droga do ich ewentualnego wdrożenia jest wciąż dość daleka (trudno zakładać, by było to możliwe prze końcem obecnej dekady), prace te oraz niejasna koncepcja ich użycia powodują coraz więcej obaw w dwóch państwach, które – w swej subiektywnej ocenie – czują się nimi najbardziej zagrożone, tj. w Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republice Ludowej.

"POLICY PAPERS" nr 18/2014 "Hakerzy ajatollahów"

Autor: Andrzej Kozłowski |
09.07.2014

Islamska Republika Iranu jest państwem, które stało się ofiarą najbardziej zaawansowanego ataku w cyberprzestrzeni. Spowodowało to, że irańscy decydenci, przywiązują szczególną uwagę do działań w tym nowym wymiarze, wzmacniając obronę, ale jednocześnie nie zapominają o zdolnościach ofensywnych. Iran powoli staje się jednym z głównym graczy w cyberprzestrzeni, a jego potencjał cały czas rośnie.

Biuletyn "OPINIE" nr 12/2014: "Azja Centralna – separatyzm czy integracja z Rosją?"

Autor: Jakub Gajda |
07.07.2014

Gdy wiosną br. rosyjska i rosyjskojęzyczna ludność Krymu zorganizowała (nieuznane przez społeczność międzynarodową) referendum ws. oddzielenia się tego regionu od Ukrainy, a w chwilę później Rosja nielegalnie inkorporowała ów półwysep do swego terytorium – na obszarze poradzieckim ożywiła się dysputa nad innymi możliwymi scenariuszami separatystycznymi. Szczególnie wiele obaw o jedność terytorialną zrodziło się w państwach Azji Centralnej. W ślad za przewidywaniami ekspertów przyszły wydarzenia, które do pewnego stopnia mogą uzasadniać wspomniane obawy.

Biuletyn "OPINIE" nr 11/2014: "Chiny i Japonia wobec kryzysu finansowego 2008 r."

Autor: Elżbieta Daszkowska |
30.06.2014

Zapaść światowych finansów, która wybuchła w 2008 r., odbiła się bardzo szerokim echem we wszystkich gospodarkach świata i obnażyła problemy gospodarcze wielu państw. Również kontynent azjatycki został dotknięty skutkami kryzysu finansów, jednakże z uwagi na niejednolitość gospodarek państw tego regionu wspomniane skutki zostaną przedstawione na przykładzie największych organizmów gospodarczych Azji, tj. Chin (ChRL) oraz Japonii.