Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 1/2015: "Instrumenty polityki Iranu wobec Azji Centralnej i Afganistanu”

Autor: Jakub Gajda |
09.01.2015

Po zakończeniu misji ISAF (International Security Assistance Force) Afganistan stanie się obiektem większego zaangażowania państw sąsiedzkich. Iran jest jednym z głównych graczy, mających w niedalekiej przyszłości odegrać istotną rolę w tym kraju.

Raport Fundacji Amicus Europae "Afganistan po zakonczeniu misji ISAF - szanse i wyzwania"

Autor: Opracowanie merytoryczne i redakcja: Jakub Gajda, Tomasz Otłowski, Ireneusz Bil; Współautorzy: Jadwiga Pstrusińska, Aleksander Głogowski, Mateusz Mikołaj Kłagisz, Marcin Krzyżanowski, Patryk Kugiel, Maciej Raś, Szymon Skalski |
29.12.2014
Raport Fundacji Amicus Europae

Raport ten jest pokłosiem dyskusji ekspertów, która miała miejsce w październiku 2014 r. podczas seminarium eksperckiego w Fundacji Amicus Europae. Publikacja niniejsza jest próbą bilansu i podsumowaniem efektów 13-letniego zaangażowania społeczności międzynarodowej w Afganistanie pod szyldem ISAF, a także swoistym “raportem otwarcia” przed kolejnym rozdziałem w historii Afganistanu. To także próba zarysowania możliwych scenariuszy dalszego rozwoju sytuacji w Afganistanie i jego najbliższym otoczeniu międzynarodowym.

Mamy nadzieję, że raport stanowić będzie dla Państwa bogate źródło informacji i inspiracji do przemyśleń na temat sytuacji w Afganistanie i jego regionie.

"POLICY PAPERS" nr 35/2014 "Wojna z Kalifatem: front europejski (casus Austrii)”

Autor: Kamil A. Szubart |
19.12.2014

Państwo Islamskie (IS) w bardzo szybkim tempie zdobywa nowych zwolenników w krajach Europy Zachodniej. Obiektem indoktrynacji są przede wszystkim młodzi ludzie, do których w pierwszej kolejności kierowany jest propaganda IS z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Wśród państw europejskich najbardziej zagrożonych wzrostem aktywności rodzimych ekstremistów islamskich znajduje się Austria, której 140–200 obywateli walczyło, walczy lub jest w drodze na Bliski Wschód w celu dołączenia do IS. Szybka islamizacja austriackiego społeczeństwa (według prognoz w 2030 r. przynależność do islamu będzie deklarować 850 tys. Austriaków tj. ok. 9,5–10 proc. populacji1), tworzy podatny grunt dla wszelkiej formy ekstremizmu.

"POLICY PAPERS" nr 34/2014 "Wojna z Kalifatem: kurdyjskie enklawy w Syrii”

Autor: Karol Kaczorowski, Joanna Bocheńska |
16.12.2014

Regiony Syrii zamieszkane w większości przez Kurdów, które w listopadzie 2013 roku ogłosiły autonomię i połączyły się pod wspólną nazwą Rodżava, dzielą się na trzy kantony – Efrin, Kobane i Dżazira (kurd. Cizîrê). Ich mieszkańcami są różne grupy etniczne - Kurdowie, Arabowie, Asyryjczycy, Turkmeni i Ormianie, jednak to ta pierwsza grupa dominuje liczebnie i politycznie na większości tych terenów. Mimo owej dominacji Kurdowie w Syrii często podkreślają wielokulturowość swojej autonomii i potrzebę oddania głosu mniejszościom etnicznym i religijnym.

Biuletyn "OPINIE" nr 18/2014: "Wpływ Funduszy Strukturalnych UE na rozwój regionów i obszarów wiejskich”

Autor: Elżbieta Daszkowska |
05.12.2014

Akcesja Polski do UE w maju 2004 r. kojarzyła się Polakom w pierwszej chwili z szeregiem korzyści, w postaci wolności podróżowania bez wiz, a nawet bez paszportów, podniesieniem poziomu życia w postaci możliwości podjęcia pracy na obszarze UE bez zbędnych ograniczeń biurokratycznych. Wreszcie poszerzenie UE przełożyło się na poprawę rozwoju całego obszaru Polski, w postaci tzw. konwergencji realnej regionów kraju.