Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 14/2015 "Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej”

Autor: Beata Jurkowicz |
09.06.2015

Niedawne wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii drugi raz z rzędu wygrała Partia Konserwatywna. Jednym z głównych tematów tamtejszej kampanii wyborczej była integracja europejska. Niewątpliwie jest to ewenement, albowiem dotychczas w żadnym państwie członkowskim problem Europy nie odgrywał tak istotnej roli w wyborach do parlamentu krajowego.

Biuletyn "OPINIE" nr 8/2015: "Nowa Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie”

Autor: Tomasz Niedziółka |
31.05.2015

Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean`a Claude`a Juncker`a stały się działania na rzecz dokończenia budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie1. W pierwszych dniach maja 2015 r. Komisja zaprezentowała dokument pt. „A Digital Single Market Strategy for Europe”, będący diagnozą istniejących problemów oraz planem działań Komisji na lata 2015-2016 na rzecz dokończenia budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego. 

Biuletyn "OPINIE" nr 7/2015: "Sytuacja bezpieczeństwa i integracja Ukrainy z UE – stan faktyczny i prognozy”

Autor: Piotr Kuspys |
20.05.2015

27 kwietnia br. w Kijowie odbył się XVII Szczyt Unia Europejska-Ukraina - pierwszy po Majdanie i po podpisaniu przez Kijów umowy stowarzyszeniowej. Dla strony ukraińskiej spotkanie miało być okazją do wzmocnienia wizerunku władzy wobec negatywnych nastrojów społecznych, dla UE – sposobnością do przypomnienia ukraińskim politykom, że nie będzie taryfy ulgowej w kwestii reform. Co zmieniło się po Majdanie i jakie są perspektywy dla ukraińskiej gospodarki i europejskich aspiracji Kijowa?

Biuletyn "OPINIE" nr 6/2015: "Beludżystan – gorące pogranicze Środkowego Wschodu i Azji Południowej (cz. I)”

Autor: Jakub Gajda |
11.05.2015

Beludżowie, jako grupa etniczna o silnych aspiracjach narodowych, pozostają podzieleni przez granice trzech państw: Afganistanu, Iranu i Pakistanu. Bez względu na przynależność państwową danej części ziem Beludżystanu, cały region uznawany jest za jeden z najbardziej niestabilnych w tej części świata. To tutaj toczy się polityczno-gospodarcza gra, w którą zaangażowane są również państwa spoza wymienionej trójki. Tereny Beludżystanu są przy tym narażone na napięcia związane z narastającą w świecie islamu rywalizacją sunnicko-szyicką.

Raport Specjalny Fundacji Amicus Europae „Dziesięć rekomendacji dla przyszłego Prezydenta RP w zakresie polskiej polityki zagranicznej na lata 2015 - 2020”

Autor: Redakcja i wsparcie merytoryczne: Ireneusz Bil, Tomasz Otłowski; Autorzy: Zespół Analiz Fundacji Amicus Europae |
10.05.2015
Raport Specjalny Fundacji Amicus Europae „Dziesięć rekomendacji dla przyszłego Prezydenta RP w zakresie polskiej polityki zagranicznej na lata 2015 - 2020”

Kompetencje i prerogatywy Prezydenta RP, wynikające z Konstytucji i szeregu ustaw szczegółowych, ale też zwyczaju politycznego i tradycji, wyznaczają jego rolę i rangę nie tylko w zakresie bieżącego funkcjonowania państwa i jego władz, ale także – a może przede wszystkim – w kształtowaniu pozycji i znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Tym samym to właśnie od urzędu i osoby Prezydenta RP w dużym stopniu zależy kierunek, charakter i kształt polskiej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa naszego kraju.