Jesteś na stronie:

Raport nt. działalności międzynarodowej Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1996 – 2005

Autor: Ireneusz Bil |
28.02.2007
Raport nt. działalności międzynarodowej Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1996 – 2005

Fundacja Amicus Europae przedstawia Państwu Raport Pt. "Działalność międzynarodowa Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1996 – 2005". Opublikowanie Raportu ma na celu usystematyzowanie oraz upowszechnienie wiedzy na temat dziesięciu lat międzynarodowej aktywności Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Raport Fundacji Amicus Europae "Amerykański projekt systemu obrony przeciwrakietowej (Missile Defense). Implikacje dla Polski"

Autor: Tomasz Otłowski, Ireneusz Bil |
21.02.2007
Raport Fundacji Amicus Europae

Proces negocjacyjny w sprawie ew. uczestnictwa Polski w amerykańskim programie Missile Defense (dalej: tarcza antyrakietowa, MD) wchodzi właśnie w decydującą fazę. Ze względu na wewnątrzamerykańskie uwarunkowania budżetowe i administracyjne, władze RP będą musiały określić swoje stanowisko w tej materii zapewne w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Raport Fundacji Amicus Europae "Europejska Polityka Sąsiedztwa. Wyzwania i Rekomendacje"

Autor: Sławomir Kamiński, Ireneusz Bil |
11.01.2007
Raport Fundacji Amicus Europae

Raport Fundacji Amicus Europae pt. "Europejska Polityka Sąsiedztwa. Wyzwania i Rekomendacje." powstał jako podsumowanie i analiza wniosków z międzynarodowej konferencji pt. "Podejmując wyzwanie. W kierunku Nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej", zorganizowanej wspólnie z Fundacją Friedricha Eberta w dniu 4 grudnia 2006 r. w Warszawie.