Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 5/2008: "Nowe tendencje w polityce zagranicznej Japonii"

Autor: Małgorzata Citko |
28.05.2008

Od kilkunastu lat Japonia prowadzi politykę zagraniczną w wymiarze globalnym, blisko współpracując z wieloma krajami i nie ma chyba regionu na świecie, z którym nie byłaby związana ekonomicznie bądź politycznie. Owa globalna tendencja w polityce zagranicznej Japonii ma swoje podłoże w interesach oraz zagrożeniach tego kraju. Od kilku, a nawet kilkunastu lat, można również obserwować nowe tendencje w polityce Japonii, w tym zwłaszcza stopniowe wyzwalanie się spod silnych wpływów Stanów Zjednoczonych, reformy prawne zmierzające prawdopodobnie do zmiany konstytucji kraju oraz zwiększoną aktywność
gospodarczą i polityczną w wielu regionach świata. Japonia zdaje się stawać coraz bardziej samodzielnym i świadomym swych wpływów graczem międzynarodowym.

Raport Fundacji Amicus Europae "Chiny - Supermocarstwo XXI wieku?"

Autor: Ireneusz Bil, Dominik Mierzejewski, Tomasz Otłowski |
21.05.2008
Raport Fundacji Amicus Europae

W przeddzień Olimpiady w Chinach przedstawiamy Państwu Raport, który przedstawia na zasadach Chatham House Rule główne wnioski oraz zasadnicze tezy ówczesnej dyskusji.

W dniu 21 maja b.r. Fundacja Amicus Europae była organizatorem debaty ekspertów, poświęconej ocenie sytuacji w Chinach i pozycji tego państwa na arenie międzynarodowej.

Celem spotkania było omówienie aktualnych trendów społeczno-politycznych w ChRL oraz przeanalizowanie rosnącego znaczenia politycznego, ekonomicznego i militarnego Chin, tak w skali regionu jak i całego globu.

 

Biuletyn OPINIE nr 4/2008: "Pakistan-destabilizator czy nadzieja regionu?"

Autor: Dominik Jankowski |
06.04.2008

Ze względu na swoje położenie geopolityczne, na skrzyżowaniu szlaków łączących Azję Centralną, Wschodnią i Zachodnią, pomimo wciąż nieustabilizowanej sytuacji politycznej, w ostatnich latach to właśnie
Pakistan stał się przedmiotem zabiegów dyplomatycznych wszystkich światowych potęg. Posiadanie granic z państwami znajdującymi się w kryzysie – Afganistanem i Iranem – powoduje, że to właśnie w Pakistanie upatruje się nadziei na przywrócenie stabilizacji w regionie. Nie można jednak przy tym zapomnieć, że Pakistan wciąż podejmuje walkę, na polu ekonomicznym, militarnym i politycznym o uzyskanie statusu, jaki posiadają obecnie w świecie ChRL i Indie, co w perspektywie długookresowej może przyczynić się do zaostrzenia rywalizacji i destabilizacji sytuacji w regionie. Pakistan staje się zatem kluczowym graczem, bez którego nie uda się zrównoważyć mocarstwowych ambicji chińskich i indyjskich, przy jednoczesnym
doprowadzeniu do załagodzenia konfliktu wokół irańskiego programu atomowego i osłabieniu pozycji islamskich sił rebelianckich w Afganistanie. W obliczu dynamicznych zmian na pakistańskiej arenie
wewnętrznej nasuwa się zatem pytanie, jaką drogę obierze Islamabad?

 

Biuletyn OPINIE nr 3/2008: "Współpraca energetyczna Polski z państwami bałtyckimi"

Autor: Dominik Jankowski |
01.02.2008

W debacie dotyczącej polityki energetycznej Polski główny akcent położony jest na współpracę z Królestwem Norwegii, państwami regionu Azji Centralnej (Azerbejdżan, Turkmenistan) czy państwami Afryki Północnej (Algieria). Państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) nie mogą być alternatywą w tej dyskusji, głównie ze względu na fakt, iż region ten nie posiada ani strategicznych surowców, ani dominującej pozycji na światowych rynkach energii. Może stać się jednak cennym uzupełnieniem polskiego spojrzenia na współczesne wyzwania, przed którymi stoi bezpieczeństwo energetyczne. Dzięki podobnym do polskich doświadcze¬niom ze współpracy z Federacją Rosyjską w dziedzinie energii, państwa bałtyckie mogą zaoferować Polsce więcej, niż wynikałoby z ich potencjału strategicznego

Biuletyn OPINIE nr 2/2008: "Operacja NATO w Afganistanie - na drodze do klęski?"

Autor: Tomasz Otłowski |
10.01.2008

Rok 2007 – szósty rok trwania operacji sił sprzymierzonych w Afganistanie – nie przyniósł spodziewanego przełomu ani w wymiarze strategicznym, ani także operacyjnym. Po serii klęsk, zadanych
Talibom i grupom Al-Kaidy w drugiej połowie 2006 roku w wyniku operacji ofensywnych sił ISAF wydawało się, że zdolność bojowa przeciwników nowych władz afgańskich została poważnie naruszona i w następnym roku możliwe będzie odzyskanie przez koalicję inicjatywy strategicznej. Jednak wbrew wszelkim prognozom, Talibowie niezwykle szybko odtworzyli swe zdolności bojowe i podjęli działania zaczepne...