Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 8/2008: "Afganistan: negocjacje z Talibami?"

Autor: Tomasz Otłowski |
06.11.2008

Wyniki wyborów prezydenckich w USA wpłynęły na nasilenie presji ze strony części ośrodków politycznych i medialnych na Zachodzie na wprowadzenie radykalnych zmian w strategii działania koalicji międzynarodowej w Afganistanie. Zasadniczym elementem tej nowej polityki miałoby być odejście od dotychczasowego aksjomatu, iż z Talibami nie będą prowadzone żadne negocjacje i rozmowy o ewentualnym podziale władzy w Kabulu.
Zwycięstwo Baracka Obamy, po którym powszechnie spodziewa się istotnych zmian co do treści i formy polityki zagranicznej USA, miałoby rzekomo przyczynić się do przyjęcia bardziej koncyliacyjnego podejścia do kwestii afgańskiej, co polegałoby na większej skłonności do posługiwania się dialogiem jako metodą działań Waszyngtonu w polityce międzynarodowej.
Obecna sytuacja strategiczna w Afganistanie jest jednak najgorszą z możliwych na podejmowanie jakichkolwiek prób negocjacji z Talibami na temat zakończenia konfliktu.

 

"POLICY PAPERS" Nr 7/2008 "Udział Polski w misjach wojskowych w Afryce- zagrożenie dla 'Partnerstwa Wschodniego'?

Autor: Dominik Jankowski |
04.11.2008

Rok 2008 obfitował w wydarzenia zmieniające oblicze najbliższego otoczenia UE, osiągając swoje apogeum w sierpniu podczas konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Kryzys wewnątrzunijny wraz z coraz większą labilnością sceny międzynarodowej spowodowały, iż UE po raz kolejny znalazła się na rozstaju dróg. Dychotomiczny spór o przyszłość Europy, opierający się na zabójczej rywalizacji między koncepcją poszerzania oraz pogłębiania procesów integracyjnych, wrócił po kilkuletniej przerwie ze wzmożoną siłą.
Dwa wielkie projekty kooperacji ogłoszone przez Francję oraz Polskę i Szwecję, choć zostały usunięte w cień w wyniku serii kryzysów światowych, mogą stanowić w niedalekiej przyszłości clou procesów integracyjnych. Czy jednak zbytnie zaangażowanie Polski w misje wojskowe na kontynencie afrykańskim, co wiąże się niekiedy również z koniecznością wpisywania Warszawy w realizację partykularnych geopolitycznych interesów Francji, nie stanowi w długim okresie zagrożenia dla skutecznej realizacji nowego wymiaru wschodniego?

 

Biuletyn OPINIE nr 7/2008: "Unia Europejska wobec rosyjskiej agresji na Gruzję"

Autor: Tomasz Niedziółka |
03.11.2008

Wydarzenia związane z wybuchem wojny w Gruzji wywołały na świecie szereg zróżnicowanych reakcji. Społeczność międzynarodowa, skupiona na rozpoczynających się Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, zareagowała na informację o rozpoczynającym się równolegle konflikcie rosyjsko – gruzińskim w nieco ospały sposób.
Wraz z przechylaniem się szali konfliktu na stronę Rosji polityka ustępującej administracji USA stawała się coraz bardziej jednoznaczna i krytyczna wobec Kremla. Zupełnie inaczej wyglądało zajmowanie stanowiska, a precyzyjnie mówiąc - stanowisk, przez Unię Europejską.

"POLICY PAPERS" Nr 6/2008 "Syria a Liban - perspektywa nowej wojny?"

Autor: Tomasz Otłowski |
06.10.2008

Ostatnie tygodnie przyniosły nagły wzrost napięcia w stosunkach między Libanem a Syrią.
Zasadniczym celem działań Damaszku wobec Bejrutu jest chęć odzyskania geopolitycznej kontroli nad Libanem, tradycyjnie uznawanym przez Syryjczyków za naturalną część ich strefy wpływów w regionie. Ze względu na swe strategiczne położenie i potencjał, Liban stanowi bowiem dla Syrii klucz do umocnienia jej pozycji w Lewancie.

 

"POLICY PAPERS" Nr 5/2008 "Po konflikcie rosyjsko-gruzińskim: Zachód wobec Rosji""

Autor: Małgorzata Citko |
03.10.2008

Konflikt rosyjsko-gruziński wywołał duże poruszenie nie tylko wśród państw europejskich, lecz również w Azji.
Zmiana polityki Rosji i otwarte sięgnięcie przezeń do użycia siły zbrojnej dla realizacji własnych interesów z pewnością wpłyną na reorientację polityki wielu państw Europy i Azji wobec Moskwy. Jednocześnie stosunki Zachodu z Rosją uległy największemu ochłodzeniu od rozpadu ZSRR.