Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 17/2017 "Francja po wyborach prezydenckich – co dalej z walką z terroryzmem ?"

Autor: Kamil Szubart |
31.05.2017

Zwycięstwo Emanuela Macrona w II turze wyborów prezydenckich we Francji (7 maja br.) nad Marine Le Pen, kandydatką Frontu Narodowego (FN), zostało z ulgą przyjęte przez establishment polityczny większości państw UE. Pomimo, że kampania wyborcza była w pierwszej kolejności zdominowana stagnacją gospodarczą i słabnącą rolą międzynarodową Francji na Starym Kontynencie, przede wszystkim względem Niemiec, to zamach terrorystyczny na Polach Elizejskich (20 kwietnia br.) po raz kolejny zainicjował dyskusję na temat kierunków i sposobu zwalczania zagrożenia terrorystycznego we Francji. Szczególnie aktywna była M. Le Pen, która przez cały okres kampanii wyborczej z ostatecznego rozprawienia się z islamskim terroryzmem uczyniła jeden z głównych elementów swojego programu wyborczego. Znacznie odmienne stanowisko prezentował E. Macron i jego En Marche!, które zasadniczo nie odbiegało od działań podejmowanych w czasie prezydentury François Hollande. W rozważaniach na temat przyszłej polityki antyterrorystycznej prezydenta E. Macrona nie można zapomnieć o postulatach FN i jej liderki M. Le Pen, której potężny kapitał polityczny może umożliwić jej odniesienie sukcesu w wyborach do parlamentu, zaplanowanych na czerwiec br.

Projekt "Tożsamość i wizerunek Lewicy"

Autor: Fundacja "Amicus Europae" |
31.05.2017
Projekt

 W 2017 r. FAE i Forum Postępu zakończyło realizację dużego projektu badawczego pt. „Tożsamość i wizerunek Lewicy”. Partnerem merytorycznym i finansowym tego projektu była Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych (ang. FEPS: Foundation for European Progressive Studies). Cel edukacyjny tego projektu to zainicjowanie debaty w ramach dyskursu publicznego na temat uwarunkowań obecnej pozycji lewicy politycznej w Polsce oraz wskazanie przesłanek prowadzących do rekonfiguracji tej pozycji w ramach następnego cyklu wyborczego. Cel badawczy projektu to identyfikacja, opis oraz wyjaśnienie głównych wymiarów autopercepcji tożsamości i wizerunku lewicy przez elity partyjne identyfikujące siebie jako lewicowe. 

W pierwszej fazie projektu, odbywającej się od grudnia 2016 r. do stycznia 2017 r., zgromadzono materiał empiryczny (dane sondażowe, artykuły naukowe, artykuły prasowe) na temat pozycji lewicy w systemie partyjnym III w okresie od 1989 r. do 2015 r. W tej fazie zaprojektowano, na podstawie analizy zgromadzonego materiału empirycznego, scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego, który będzie wykorzystany w drugiej fazie projektu. 

Druga faza projektu obejmowała kilka elementów. Pierwszy z nich to przeprowadzenie 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z lewicowymi politykami, którzy uczestniczyli w kształtowaniu pozycji lewicy w ramach polskiego systemu partyjnego. Ta faza obejmowała także przeprowadzenie cyklu konferencji programowych (Lublin, Wrocław, Olsztyn) i spotkania z ekspertami (politolodzy, socjolodzy).

 
 

"POLICY PAPERS" nr 16/2017 „Strefy deeskalacji” – pomysł na skuteczne zakończenie wojny w Syrii ?

Autor: Tomasz Otłowski |
25.05.2017

Przyjęta 4 maja br. koncepcja tzw. stref deeskalacji w Syrii, sformułowana pod auspicjami Rosji, Iranu i Turcji na kanwie „konferencji pokojowej” w Astanie – to kolejna z całej serii prób zatrzymania konfliktu syryjskiego. Próba bez wątpienia najbardziej zaawansowana politycznie i organizacyjnie, koncepcyjnie wychodząca też znacznie dalej poza wcześniejsze „rozejmy” i „zawieszenia broni” w Syrii. Równocześnie jednak sposób, w jaki opracowano i w jaki wdrażany jest ten pomysł – a zwłaszcza fakt, iż dokonała tego wąska grupa państw zaangażowanych bezpośrednio w konflikt syryjski i mająca w nim swe bardzo wyraźnie sprecyzowane interesy strategiczne – sprawia, że perspektywy utrzymania tego nowego narzędzia wygaszania wojny w Lewancie i jego ostatecznego sukcesu zdają się być nikłe. Zwłaszcza, że prawdziwe cele jego autorów znacznie odbiegają od tych oficjalnie deklarowanych. 

"POLICY PAPERS" nr 15/2017 „Negocjacje brytyjsko-unijne, czyli Brexit za wszelką cenę.”

Autor: Beata Jurkowicz |
16.05.2017

Podczas odbywającego się 29 kwietnia br. specjalnego szczytu 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej (bez udziału Wielkiej Brytanii) przyjęto „wytyczne dla negocjacji Brexitu”. Zostaną one w najbliższych dniach przełożone przez Komisję Europejską na bardziej szczegółowy mandat negocjacyjny, który unijni ministrowie w Radzie UE powinni zatwierdzić 22 maja.

"POLICY PAPERS" nr 14/2017 „Program modernizacji floty okrętów podwodnych Tajwanu nabiera kształtu.”

Autor: Rafał Ciastoń |
11.05.2017

Republika Chińska (oficjalna nazwa Tajwanu) podjęła ostatecznie decyzję o zainicjowaniu programu budowy floty własnych okrętów podwodnych. Po latach zwłoki pozwoli to na modernizację tego kluczowego dla bezpieczeństwa Tajwanu elementu marynarki wojennej.