Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 27/2009: "Multilateralne wymiary Europejskiej Polityki Sąsiedztwa"

Autor: Michał Cholewa |
18.09.2009

Celem niniejszej analizy jest wykazanie, że wraz z rozwojem idei Europejskiej Polityki Sąsiedztwa zaczęła ona ewoluować ku wymiarowi multilateralnemu. Dały temu początek inicjatywy narodowe – francuski plan wzmocnienia współpracy z regionem Morza Śródziemnego oraz polsko-szwedzki projekt dla wschodnich sąsiadów UE. Ponadto zwrócimy uwagę na podobieństwa i różnice w obu inicjatywach – w dziedzinie architektury instytucjonalnej, finansowania, tematyce współpracy i instrumentach prawnych.

"POLICY PAPERS" nr 29/2009 "Polska bez <>. Egida zamiast tarczy?"

Autor: Rafał Ciastoń |
18.09.2009

W ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami radykalnego zwrotu amerykańskiej polityki dotyczącej „tarczy” antyrakietowej – forsowana przez ekipę prezydenta G. W. Busha idea europejskiej bazy systemu Missile Defense ostatecznie odeszła do lamusa. Czy oznacza to koniec idei „tarczy” jako takiej?

Biuletyn OPINIE nr 26/2009: "Energia słoneczna dla Europy: Projekt Desertec i jego geopolityczne znaczenie dla UE"

Autor: Dominik Jankowski |
17.09.2009

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Europą jest wspólna i spójna polityka energetyczna, której obecnym filarem jest zbyt duże uzależnienie od surowców rosyjskich. Unia Europejska szuka zatem nie tylko alternatywnych szlaków i dostawców, ale stawia również na rozwiązania oparte o energię ze źródeł odnawialnych. Projekt Desertec zakłada powstanie, w głównej mierze w Afryce Północnej – przede wszystkim na Saharze, a także na Bliskim Wschodzie, największego systemu elektrowni słonecznych na świecie. Tym samym do 2050 roku, kosztem ponad 400 miliardów euro, sieć Desertec mogłaby pokryć około 15% europejskiego zapotrzebowania na energię i przyczyniłaby się do wsparcia wysiłków UE na rzecz globalnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ponadto w przypadku powodzenia projektu, o co będzie jednak niezwykle trudno, Desertec stałby się zapewne jednym z ważniejszych przedsięwzięć o wymiarze geopolitycznym, przeprowadzonych przez Europę poza jej granicami.

"POLICY PAPERS" Nr 28/2009 "Nowa taktyka działania ISAF: konsekwencje operacyjne i strategiczne"

Autor: Tomasz Otłowski |
16.09.2009

Na rozkaz dowódcy sił ISAF, gen Stanleya McChrystala, zmianie uległ niedawno sposób prowadzenia działań bojowych w Afganistanie. Wprowadzono „bardziej przyjazny” dla ludności cywilnej tryb stosowania działań typu CAS (close air support, taktyczne wsparcie powietrzne) oraz bezpośredniego wsparcia artyleryjskiego. Decyzja ta już po kilku dniach przyniosła pierwsze negatywne skutki dla działań sił międzynarodowych w Afganistanie. Przede wszystkim spowodowała dramatyczny wzrost zagrożenia dla żołnierzy ISAF w sytuacjach wejścia przez nich w bezpośredni kontakt ogniowy z przeciwnikiem.

Biuletyn OPINIE nr 25/2009: "Kierunki rozwoju polityki energetycznej UE"

Autor: Mariusz Ruszel |
14.09.2009

Wspólna polityka energetyczna będzie systematycznie zwiększała swoje znaczenie wśród priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Wejście w życie Traktatu
z Lizbony stworzy nowe instytucje oraz usprawni proces decyzyjny w ramach poszerzającej się Wspólnoty. Utworzone zostanie stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który odpowiedzialny będzie m.in. za wszystkie kwestie związane z europejską polityką zagraniczną w dziedzinie energetyki. Traktat z Lizbony stworzy możliwości rozwoju wspólnej, solidarnej polityki energetycznej UE. Polityka ta oparta będzie o klauzulę solidarności energetycznej, a także wyposażona zostanie w instrumenty zapewniające bezpieczeństwo dostaw oraz mechanizmy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.