Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 33/2009: "Rosja a Ameryka Łacińska: polityka, ropa i broń"

Autor: Marcin Maroszek |
21.10.2009

Do końca lat 90. ub. wieku kierunek latynoamerykański w polityce zagranicznej Rosji był praktycznie niewidoczny. Od początku XXI w. dynamika rozwoju wzajemnych relacji rośnie – z kulminacją w ostatnich dwóch latach. Wcześniej mało aktywna w regionie Moskwa, idąc w ślady Pekinu, od niedawna intensywnie pracuje nad rozwijaniem współpracy z krajami latynoamerykańskimi. Opiera ją na trzech filarach: polityczno-dyplomatycznym, energetycznym i zbrojeniowym.

Biuletyn OPINIE nr 32/2009: "Japonia po wyborach parlamentarnych - czas na zmiany"

Autor: Małgorzata Citko |
19.10.2009

Partia Liberalno-Demokratyczna, PLD (Jiyū Minshutō lub Jimintō) pozostawała w Japonii u władzy od 1955 r., czyli przez ostatnie 54 lata. W dniu 30 sierpnia 2009 r. do urn wyborczych poszła rekordowa – od czasu wprowadzenia systemu ordynacji proporcjonalnej w 1996 r. – liczba wyborców: aż 69,13% . Wybory do Izby Reprezentantów po raz pierwszy w historii wygrała Partia Demokratyczna, PD (Minshutō) z wynikiem 42,4% poparcia , zdobywając 308 z 480 miejsc w Izbie Reprezentantów. Wybory z sierpnia 2009 r. mogą stać się bodźcem dla spontanicznych zmian społecznych i politycznych, w tym zwłaszcza w sferze polityki zagranicznej Tokio.

"POLICY PAPERS" Nr 33/2009 "Wojna w Afganistanie - stracone szanse na sukces?"

Autor: Tomasz Otłowski |
16.10.2009

Rozwój sytuacji militarnej w Afganistanie w ostatnich tygodniach sugeruje, że wbrew wcześniejszym planom i zamiarom sił międzynarodowych, nie udało się im na trwałe przejąć inicjatywy strategicznej z rąk Talibów i Al-Kaidy. Przyczyny tego stanu rzeczy tkwią przede wszystkim w ogólnym podejściu państw zachodnich do kwestii afgańskiej, charakteryzującym się postrzeganiem konfliktu w jednowymiarowej i krótkookresowej perspektywie. Pochodną tego problemu jest zapowiadana zmiana strategii działania sił międzynarodowych, zakładająca zmniejszenie tempa działań ofensywnych koalicji oraz wzmożenie wysiłku w ramach operacji „selektywnego eliminowania” liderów, struktur i infrastruktury islamistów w regionie AFPAK, głównie przy użyciu samolotów bezzałogowych.

Biuletyn OPINIE nr 31/2009: "Kryzys gospodarczy a polityka energetyczna Unii Europejskiej"

Autor: Tomasz Niedziółka |
14.10.2009

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich miesięcy stał się plan zdywersyfikowania kanałów oraz źródeł dostaw surowców energetycznych. Plan ten zrealizowany miał być w perspektywie czasowej czterech najbliższych
lat, podczas których powstać miały przede wszystkim dwa alternatywne, a jednocześnie konkurencyjne wobec siebie gazociągi „Nabucco” oraz „Nord Stream”. Czy w obliczu kryzysu ekonomicznego i jego skutków geopolitycznych, Unia będzie miała na uwadze przyjętą uprzednio strategię, która miała prowadzić ją ku energetycznej niezależności?

Biuletyn OPINIE nr 30/2009: "EU crisis management in Africa. The time for a “real adventure”"

Autor: Elizabeth Deheza |
10.10.2009

While demand for international crisis management forces continues to increase rapidly, the EU is still falling well short of its declared ambition in playing a major role in global security and in the promotion of peace and stability. The 2003 European Security Strategy (ESS) stresses that the Union “must be ready to shape events and develop a strategic culture that fosters early, rapid, and when necessary, robust intervention … and it should be able to sustain several operations simultaneously”. However, and as a matter of fact, the military operations launched outside Europe deployed in the African continent played a crucial role to highlight the discrepancies between the EU’s ambitions on a global scale and the limitation of what it is capable to do.