Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 14/2012: "Egipt w rękach Braci Muzułmanów"

Autor: Marcin Toboła |
27.08.2012

Jeszcze na początku lipca. nowy prezydent Egiptu Muhammad Mursi sprawiał wrażenie politycznego awanturnika. Po decyzji o przywróceniu do działania izby niższej egipskiego parlamentu, co stanowiło otwarte wystąpienie przeciwko Najwyższej Radzie Sił Zbrojnych (NRSZ), wydawało się również, że konflikt ten będzie się nasilał.

"POLICY PAPERS" nr 27/2012 "Somalia – koniec tymczasowości?"

Autor: Jędrzej Czerep |
20.08.2012

Sierpień 2012 roku ma przejść do historii jako przełomowy dla Somalii. Po 20 latach chaosu i 8 latach wirtualnych rządów kolejnych władz „tymczasowych”, urzędowanie rozpocznie nowy, „stały” parlament i prezydent. W dn. 20 sierpnia w kraju tym – do niedawna zawłaszczonym przez As-Shabaab, brutalną, międzynarodową grupę ekstremistów islamskich, powiązaną z Al-Kaidą – Somalijczycy mają samodzielnie wybrać swoje władze.

"POLICY PAPERS" nr 26/2012 "Polityka Danii wobec Arktyki"

Autor: Michał Jarocki |
17.08.2012

Zmiany klimatyczne na obszarze Arktyki nie pozostają bez wpływu na politykę regionalną Danii. Postępujące ocieplenie klimatu na Dalekiej Północy przykuwa uwagę Kopenhagi. Skutki polityczne oraz energetyczne mających miejsce wydarzeń, konwertują percepcję duńskich interesów narodowych w regionie. Kształtują też postawę duńskich władz w stosunku do państw sąsiednich.

"POLICY PAPERS" nr 25/2012 "NATO a problem bezpieczeństwa energetycznego"

Autor: Paweł Godlewski |
20.07.2012

Problem bezpieczeństwa energetycznego stał się jednym z poważniejszych współczesnych wyzwań, przed którymi stoi NATO, z jednego podstawowego powodu – oprócz Kanady, żaden członek Sojuszu nie jest samowystarczalny w gaz ziemny i ropę naftową, najbardziej strategiczne surowce naturalne. Kraje NATO posiadają ok. 6 proc. światowych potwierdzonych rezerw gazu i ok. 7 proc. potwierdzonych rezerw ropy. Z drugiej strony członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego są odpowiedzialni za ok. 34 proc. światowej konsumpcji gazu i 37 proc. światowej konsumpcji ropy. Większość strategicznych rejonów, z których członkowie NATO importują te surowce, nie znajduje się w ich bliskiej zagranicy. Co więcej, największe zasoby gazu i ropy są kontrolowane bezpośrednio przez państwa eksportujące, których polityka energetyczna jest zazwyczaj odzwierciedleniem własnych partykularnych celów. Podsumowując – stosunek produkcji do zapotrzebowania, geografia oraz stan posiadania kluczowych zasobów gazu i ropy nie są w żadnym przypadku sprzyjające z perspektywy państw NATO.

"POLICY PAPERS" nr 24/2012 "Strategiczne zbliżenie izraelsko-greckie"

Autor: Tomasz Otłowski |
16.07.2012

Na marginesie głównych procesów strategicznych, toczących się w ostatnich latach na Bliskim Wschodzie, ma również miejsce intensywna i znacząca zmiana w zakresie zasadniczych paradygmatów bezpieczeństwa międzynarodowego regionu. Na naszych oczach kruszą się dotychczasowe polityczno-strategiczne „filary” regionalnego bezpieczeństwa i ładu międzynarodowego, takie jak tradycyjnie dobre relacje polityczno-wojskowe między Izraelem a Egiptem i Turcją, aksjomat funkcjonowania skrajnych ugrupowań islamistycznych poza głównymi nurtami polityki państw arabskich czy też silne i jednoznaczne zaangażowanie strategiczne Stanów Zjednoczonych w tej części świata. Ostateczny wpływ tych przemian na kształt geopolityki Bliskiego Wschodu wciąż nie jest możliwy do przewidzenia, zakładać jednak należy, że sytuacja w tym regionie stanie się najpewniej jeszcze mniej stabilną, niż dotychczas.