Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 6/2013 "Chiny i Japonia na kursie kolizyjnym?"

Autor: Rafał Ciastoń |
07.02.2013

Relacje japońsko-chińskie znajdują się dziś de facto w najgorszym od czterech dekad (tj. od czasu normalizacji stosunków) stanie. Obecnie głównym źródłem niepokoju co do przyszłości strategicznych relacji między Pekinem a Tokio, a zarazem potencjalnym flash-pointem w relacjach obydwu państw, jest kwestia statusu grupy niewielkich wysp Senkaku/Diaoyu, położonych między Okinawą a Tajwanem.

"POLICY PAPERS" nr 5/2013 "Mali w obliczu wojny z partyzantką islamską?“

Autor: Jędrzej Czerep |
01.02.2013

Główne miasta północnego Mali, a zarazem kwatery związanych z Al-Kaidą islamistów, są już w rękach Francuzów i armii malijskiej. Niestety, islamiści nie zostali w toku dotychczasowych działań militarnych pokonani ani nawet, jak się wydaje, poważnie osłabieni. Składnie i planowo opuścili obszary zurbanizowane, przegrupowując się w trudno dostępne, niegościnne tereny malijskiego interioru, skąd już niedługo podejmą zapewne działania typu partyzanckiego przeciwko siłom malijskim i zagranicznym interwentom.

Biuletyn "OPINIE" nr 2/2013: "Arabia Saudyjska vs. Irak: wyścig o kreowanie globalnej polityki naftowej"

Autor: Paweł Godlewski |
28.01.2013

W 1973 roku kraje zrzeszone w OPEC po raz pierwszy i ostatni wykorzystały w tak szerokim zakresie swoją dominującą pozycję w wydobyciu ropy naftowej. Podniesienie cen surowca i późniejsze embargo na eksport do wybranych krajów spowodowały międzynarodowy kryzys naftowy, a w następstwie – ekonomiczny. Był to także moment przełomowy, jeśli chodzi o stworzenie mechanizmu zrównoważonych relacji pomiędzy kartelem i jego członkami a najważniejszymi państwami-klientami. Czy mechanizm ten ma jednak szanse utrzymać się w przyszłości?

"POLICY PAPERS" nr 4/2013 "Wojna w Mali“

Autor: Jędrzej Czerep |
18.01.2013

Wydarzenia w Mali nabrały w ostatnich dniach niebywałego tempa po tym, gdy 11 stycznia interwencję wojskową w tym kraju rozpoczęła Francja. Prezydent Hollande, który wcześniej nie był entuzjastą bezpośredniego angażowania sił zbrojnych, zarządził akcję w chwili, gdy zajmujący północne Mali islamiści ruszyli na południe. W ocenie Paryża groziło to rychłym upadkiem stolicy Mali, Bamako, i całkowitym zawładnięciem państwa przez bojówki blisko powiązane z Al-Kaidą. Nie bez znaczenia dla decyzji Francji był fakt, że na południu Mali, głównie w stolicy, mieszka ok. 6 tys. obywateli francuskich.

Biuletyn "OPINIE" nr 1/2013: "Zmiany priorytetów polityki zagranicznej Ukrainy"

Autor: Piotr Kuspys |
17.01.2013

Według ukraińskich ekspertów, Ukraina stoi przed drugą falą kryzysu gospodarczego. Ich zdaniem, kryzys wcale nie opuścił kraju, lecz przestał być przedmiotem zainteresowania z uwagi na zamieszanie polityczne wokół ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych.