Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 14/2014 "Chińska triada nuklearna"

Autor: Rafał Ciastoń |
22.05.2014

Według Wywiadu US Navy (ONI, Office of Naval Intelligence) pierwszy chiński strategiczny nuklearny okręt podwodny (SSBN) klasy Jin (typ 095) wyjdzie na patrol bojowy jeszcze w 2014 r.. Tym samym Chińska Republika Ludowa ukończy proces budowania strategicznej triady jądrowej, trwający pół wieku (Chiny zdetonowały swój pierwszy ładunek jądrowy w 1964 r.). Wydarzenie to stanowi dobrą okazję do przyjrzenia się nie tylko potencjałowi nuklearnemu Pekinu, ale także głównym trendom jego rozwoju.

"POLICY PAPERS" nr 13/2014 "Eurowybory w Polsce"

Autor: Beata Jurkowicz |
19.05.2014

U progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, tj. w kwietniu 2004 roku, w społeczeństwie polskim było 64 proc. zwolenników integracji, natomiast 29 proc. obywateli było jej przeciwnikami. Od tamtej pory liczba Polaków popierających członkostwo naszego kraju w UE systematycznie rośnie. Wysoki poziom akceptacji Polaków dla UE i integracji europejskiej nie przekłada się jednak na frekwencję w eurowyborach w Polsce. Co jest tego przyczyną?

Biuletyn "OPINIE" nr 7/2014: "Redefinicja pozycji Iranu"

Autor: Jakub Gajda |
17.05.2014

W tle kryzysu na Ukrainie, który może wywrzeć poważny wpływ na politykę energetyczną Rosji wobec państw Unii Europejskiej, głos zabrał irański minister nafty. Bidżan Namdar Zanganeh zapewnił, że Iran gotowy jest zaopatrywać państwa europejskie w gaz ziemny. Może powrócić zatem temat budowy gazowej alternatywy dla Europy opartej na drugim pod względem wielkości zasobów producencie „błękitnego paliwa”. W obecnej sytuacji politycznej taka alternatywa wydaje się być bardziej prawdopodobna niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Z drugiej strony droga do zbliżenia gospodarczego, które może nastąpić w wyniku porozumienia sześciu światowych mocarstw z Iranem wydaje się być bardzo długa, nie wspominając już o kwestiach budowy odpowiednich sieci przesyłowych i potrzebie zaangażowania w projekt państw trzecich.

Biuletyn "OPINIE" nr 6/2014: "Cyberwojownicy Kremla"

Autor: Andrzej Kozłowski |
13.05.2014

Rosja, jako państwo z imperialnymi ambicjami, dostrzega szanse i zagrożenia związane ze wzrostem znaczenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa kraju. Nie ogranicza się tylko i wyłącznie do działań obronnych, często wykorzystując swoich hakerów do ofensywnych akcji wymierzonych w swoich wrogów – tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Biuletyn "OPINIE" nr 5/2014: "Polacy i Niemcy – wzajemne postrzeganie w UE"

Autor: Beata Jurkowicz |
06.05.2014

Dziesięcioletnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie tylko zintensyfikowało kontakty pomiędzy Polakami i Niemcami, ale spowodowało też ewolucję wzajemnego wizerunku. Jubileusze integracji państwa polskiego ze strukturami euroatlantyckimi są doskonałą okazją do przyjrzenia się w jaki sposób zmieniła się Polska, zrobienia bilansu zysków i strat, jak też wnikliwej analizy relacji naszego kraju z poszczególnymi członkami UE i NATO. Warto przy tym zwrócić uwagę nie tylko na twarde dane, ale i społeczne aspekty wzajemnych stosunków, które kształtowane są m.in. poprzez wizerunek. Oczywiście największe zmiany w tym obszarze dokonały się na linii Polska – Niemcy.