Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 35/2014 "Wojna z Kalifatem: front europejski (casus Austrii)”

Autor: Kamil A. Szubart |
19.12.2014

Państwo Islamskie (IS) w bardzo szybkim tempie zdobywa nowych zwolenników w krajach Europy Zachodniej. Obiektem indoktrynacji są przede wszystkim młodzi ludzie, do których w pierwszej kolejności kierowany jest propaganda IS z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Wśród państw europejskich najbardziej zagrożonych wzrostem aktywności rodzimych ekstremistów islamskich znajduje się Austria, której 140–200 obywateli walczyło, walczy lub jest w drodze na Bliski Wschód w celu dołączenia do IS. Szybka islamizacja austriackiego społeczeństwa (według prognoz w 2030 r. przynależność do islamu będzie deklarować 850 tys. Austriaków tj. ok. 9,5–10 proc. populacji1), tworzy podatny grunt dla wszelkiej formy ekstremizmu.

"POLICY PAPERS" nr 34/2014 "Wojna z Kalifatem: kurdyjskie enklawy w Syrii”

Autor: Karol Kaczorowski, Joanna Bocheńska |
16.12.2014

Regiony Syrii zamieszkane w większości przez Kurdów, które w listopadzie 2013 roku ogłosiły autonomię i połączyły się pod wspólną nazwą Rodżava, dzielą się na trzy kantony – Efrin, Kobane i Dżazira (kurd. Cizîrê). Ich mieszkańcami są różne grupy etniczne - Kurdowie, Arabowie, Asyryjczycy, Turkmeni i Ormianie, jednak to ta pierwsza grupa dominuje liczebnie i politycznie na większości tych terenów. Mimo owej dominacji Kurdowie w Syrii często podkreślają wielokulturowość swojej autonomii i potrzebę oddania głosu mniejszościom etnicznym i religijnym.

Biuletyn "OPINIE" nr 18/2014: "Wpływ Funduszy Strukturalnych UE na rozwój regionów i obszarów wiejskich”

Autor: Elżbieta Daszkowska |
05.12.2014

Akcesja Polski do UE w maju 2004 r. kojarzyła się Polakom w pierwszej chwili z szeregiem korzyści, w postaci wolności podróżowania bez wiz, a nawet bez paszportów, podniesieniem poziomu życia w postaci możliwości podjęcia pracy na obszarze UE bez zbędnych ograniczeń biurokratycznych. Wreszcie poszerzenie UE przełożyło się na poprawę rozwoju całego obszaru Polski, w postaci tzw. konwergencji realnej regionów kraju.

Biuletyn "OPINIE" nr 17/2014: "Związek Wypędzonych a stosunki RP - RFN"

Autor: Beata Jurkowicz |
28.11.2014

Po 16 latach kierowania niemieckim Związkiem Wypędzonych (Bund der Vertriebenen – BdV) Erika Steinbach odeszła na emeryturę. Jej następcą został urodzony dwadzieścia lat po zakończeniu II wojny światowej Bernd Fabritius. Czy zmiana przywództwa Związku pociągnie za sobą zmianę negatywnego wizerunku BdV w Polsce. Czy jakiekolwiek znaczenie ma obawianie się Związku w naszym kraju, w sytuacji gdy obecnie nie odgrywa on istotnej roli politycznej w Niemczech, poza tym, że niektórzy jego członkowie, jak np. obecny szef i była przewodnicząca, zasiadają w Bundestagu?

"POLICY PAPERS" nr 33/2014 "Wojna z Kalifatem: armia Państwa Islamskiego"

Autor: Tomasz Otłowski |
26.11.2014

Państwo Islamskie (IS) w niczym nie przypomina znanych nam dotychczas ugrupowań radykalnego islamu sunnickiego. Jego samozwańczy Kalifat, utworzony latem 2014 roku na części terytoriów Syrii i Iraku, to całkowicie nowa jakość w historii ruchu dżihadu, także jeśli chodzi o jego militarne aspekty działania. Warto więc poddać analizie i ocenie, co wiadomo obecnie o wojskowej machinerii Kalifatu oraz z czym (i z kim) tak naprawdę walczymy.