Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 3/2015: "Polityka Polski wobec Ukrainy w 2014 r. – próba bilansu”

Autor: Adam Kowalczyk |
10.02.2015

Wybuch społecznego niezadowolenia, rozpoczęty na Ukrainie w listopadzie 2013 r., nazywany potocznie „Euromajdanem”, przybrał finalnie nieoczekiwaną dynamikę. Ten marginalny początkowo ruch protestu, zainicjowany przez grupę młodych ludzi, przerodził się w zjawisko o charakterze powszechnym oraz rewolucyjnym. Potencjał i konsekwencje „Euromajdanu” daleko wykroczyły jednakże poza wewnętrzne sprawy Ukrainy, a jego skutki należy zdefiniować już dziś jako wielopłaszczyznowe oraz długoterminowe.

"POLICY PAPERS" nr 6/2015 "Wojna z Kalifatem: Afganistan”

Autor: Jakub Gajda |
05.02.2015

Uwaga całego świata, również w kontekście tzw. zderzenia cywilizacji, została w ostatnich latach odwrócona od Afganistanu, gdyż w świecie islamu wyrosło nowe zagrożenie, uważane obecnie za zdecydowanie poważniejsze dla Zachodu: Państwo Islamskie i jego kalifat. Istnienie i działania tego tworu, nieakceptowanego przez rządy mocarstw i innych muzułmańskich państw regionu (przynajmniej oficjalnie) mają bardzo istotne znaczenie także dla przyszłości Afganistanu.

Biuletyn "OPINIE" nr 2/2015: "Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju w Azji Południowej i Wschodniej”

Autor: Elżbieta Daszkowska |
29.01.2015

Znaczenie kontynentu azjatyckiego było przez szereg stuleci uwarunkowane jego strategicznym położeniem, jako skupiska ważnych szlaków komunikacyjnych łączących Bliski Wschód, Afrykę i Oceanię. W sposób naturalny obszar ten stał się zwornikiem wielu kultur i systemów gospodarczo-społecznych, które zaowocowały wyjątkowością państw azjatyckich, widoczną m.in. na przykładzie Chin czy Indii. Szybki rozwój gospodarczy obu wymienionych krajów nie stałby się możliwy, gdyby nie postawienie na innowacyjność, informatykę czy potencjał umysłowy. Nie bez znaczenia okazało się również kulturowe przyzwolenie na rozwój przedsiębiorstw przy odłożonej w czasie konsumpcji obywateli, co nie jest już możliwe w krajach wysokorozwiniętych.

"POLICY PAPERS" nr 5/2015 "Wojna z Kalifatem: front europejski – PEGIDA”

Autor: Kamil A. Szubart |
20.01.2015

Równolegle ze wzrostem poparcia dla Państwa Islamskiego (IS) wśród ekstremistów muzułmańskich żyjących w Niemczech, następuje rozwój ruchu społecznego „Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu”, w skrócie PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes), opartego na piłkarskich chuliganach, populistycznych i skrajnie prawicowych partiach Pro-NRW, NPD i die Rechte, ale także na zwykłych obywatelach, zaniepokojonych obecną sytuacją społeczno-polityczną.

"POLICY PAPERS" nr 4/2015 "Wojna z Kalifatem: Kurdowie jako koalicyjne siły lądowe ?”

Autor: Rafał Ciastoń |
20.01.2015

Przyjęta przez USA strategia walki z Państwem Islamskim (IS) zakłada, że amerykańskie działania militarne ograniczą się jedynie do ataków z powietrza, a na terytorium irackim (tym bardziej oczywiście syryjskim) nie pojawi się żaden amerykański żołnierz („no boots on the ground!”, jak zapowiedział prezydent B. Obama). Należy jednak pamiętać, iż w żadnym dotychczasowym konflikcie działania wyłącznie powietrzne nie przyniosły rozstrzygnięcia, wcześniej czy później zachodzi potrzeba wprowadzenia do walk sił lądowych. W wojnie przeciwko IS na terytorium Iraku rolę tę mają pełnić irackie siły rządowe oraz oddziały kurdyjskie – Peszmergowie.