Jesteś na stronie:

Raport Fundacji Amicus Europae "Amerykański projekt systemu obrony przeciwrakietowej (Missile Defense). Implikacje dla Polski"

Proces negocjacyjny w sprawie ew. uczestnictwa Polski w amerykańskim programie Missile Defense (dalej: tarcza antyrakietowa, MD) wchodzi właśnie w decydującą fazę. Ze względu na wewnątrzamerykańskie uwarunkowania budżetowe i administracyjne, władze RP będą musiały określić swoje stanowisko w tej materii zapewne w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Każda decyzja władz Polski (zarówno pozytywna jak i negatywna) wobec amerykańskiej oferty dyslokowania istotnych elementów systemu MD na terytorium naszego kraju nieść będzie ze sobą szereg bardzo poważnych implikacji natury strategicznej, politycznej, ekonomicznej i społecznej. Skutki podjętej dziś decyzji będą miały wielopłaszczyznowe konsekwencje nie tylko w ciągu najbliższych lat, ale wielu dziesięcioleci. Stanowi to o szczególnej randze i złożoności tego zagadnienia, w aspekcie geopolitycznym nie mniej ważnego od strategicznej decyzji władz RP z początku lat 90-tych ub. wieku o podjęciu w polityce zagranicznej kursu na integrację euroatlantycką.

Decyzja o przystąpieniu – bądź nie – do „tarczy” powinna być poprzedzona rzetelną, szeroką i uczciwą dyskusją zarówno w gronie uznanych autorytetów publicznych, jak i niezależnych ekspertów. W grę wchodzi bowiem sprawa nadrzędna – interes i dobro Rzeczypospolitej. Stąd też z inicjatywy Fundacji Amicus Europae odbyła się dyskusja na temat implikacji amerykańskiej propozycji ws. tarczy antyrakietowej. W tej dyskusji udział wzięli eksperci, badacze oraz politycy zaangażowani w tematykę bezpieczeństwa narodowego.
Jej wynikiem jest prezentowany Raport. Przedstawione tezy nie mogą być jednak wiązane z poglądami któregokolwiek z uczestników spotkania, ponieważ wyrażone były różne i często przeciwstawne opinie i oceny.