"POLICY PAPERS" Nr 1/2009 "Izraelska operacja wojskowa w Strefie Gazy"

Autor: Tomasz Otłowski |
05.01.2009

Wraz z wkroczeniem izraelskich sił lądowych do Strefy Gazy, wieczorem 3 stycznia br., operacja „Cast Lead” weszła w kolejną fazę. Po trwających osiem dni bombardowaniach z powietrza oraz krótkim, acz bardzo intensywnym, ostrzale artyleryjskim Izraelczycy rozpoczęli oczyszczanie obszaru Strefy w celu ostatecznej likwidacji infrastruktury militarnej i terrorystycznej Hamasu.
Działania bojowe w niezwykle trudnym terenie, jakim jest gęsto zabudowana i zaludniona Gaza, potrwają z pewnością co najmniej kilka tygodni. Jest jednak mało prawdopodobne, aby operacja powiodła się w pełni i przyniosła spodziewane w Jerozolimie efekty.

"POLICY PAPERS" Nr 11/2008 "Problemy logistyczne sił międzynarodowych w Afganistanie"

Autor: Tomasz Otłowski |
19.12.2008

Pakistańskie radykalne ugrupowania islamskie intensyfikują działania wymierzone w infrastrukturę logistyczną sił ISAF/OEF, znajdującą się na terytorium Pakistanu. Trend ten stanowi potwierdzenie niedawno wyrażanych przewidywań, a działania tego typu mają na celu osłabienie położenia strategicznego i zdolności operacyjnych sił międzynarodowych walczących w Afganistanie.
W najbliższym czasie zapewnienie bezpieczeństwa lądowym dostawom zaopatrzenia dla wojsk sojuszniczych w Afganistanie stać się może jedną z bardziej palących kwestii, przed jakimi staną sztabowcy i planiści w Waszyngtonie i Brukseli.

Policy Papers Nr 10/2008 "Geopolityczne konsekwencje zamachów terrorystycznych w Bombaju"

Autor: Dominik Jankowski |
12.12.2008

System naczyń połączonych między New Delhi, Islamabadem a Kabulem powoduje, iż żadnego z tych konfliktów nie da się rozwiązać bez kompleksowej strategii wobec całego regionu. Uwaga opinii światowej, skoncentrowana dotychczas na wydarzeniach w Afganistanie i na pograniczu pakistańsko-afgańskim, odsunęła w ostatnim czasie w cień problem napiętych stosunków między Indiami i Pakistanem, z tlącym się permanentnie w tle konfliktem o Kaszmir.