"POLICY PAPERS" Nr 14/2009 "Europa na celowniku Al-Kaidy?"

Autor: Tomasz Otłowski |
04.05.2009

Zgodnie z przewidywaniami sprzed kilku miesięcy w regionie Azji Południowej utrzymuje się wciąż wyraźny trend wzrostowy w zakresie aktywności struktur Al-Kaidy. Poziom rozwoju ugrupowań islamskich ekstremistów – skupionych wokół dawnego kadrowego „rdzenia” Al-Kaidy, działającego na pograniczu afgańsko-pakistańskim – ponownie osiąga etap, w którym są one w stanie przenieść swą aktywność poza dotychczasowy lokalny lub regionalny obszar działania. Organizacja bin Ladena, wykorzystując sprzyjającą koniunkturę geopolityczną w regionie afgańsko-pakistańskim, odzyskała zdolności do planowania i przeprowadzania operacji terrorystycznych w skali strategicznej. W tej sytuacji nie dziwi więc, od kilku miesięcy napływają informacje, wskazujące na możliwość przeprowadzenia przez Al-Kaidę dużego, spektakularnego zamachu terrorystycznego (bądź całej serii ataków) na cele położone bezpośrednio w Europie lub też związane z krajami europejskimi, a znajdujące się w Azji Południowej albo na Bliskim Wschodzie.

 

"POLICY PAPERS" Nr 13/2009 "Izrael vs. Iran - geopolityczne determinanty konfliktu"

Autor: Tomasz Otłowski |
24.04.2009

Narastający rozdźwięk i brak zrozumienia między Waszyngtonem a Tel Awiwem w fundamentalnych dla państwa żydowskiego kwestiach, intensywne dążenie USA do jednostronnego rapprochement z Iranem (głównie w celu osiągnięcia dość odległych i w sumie niepewnych korzyści w kwestii operacji afgańskiej), perspektywa rychłego
wymuszenia na Izraelczykach zawarcia porozumienia pokojowego z Palestyńczykami na skrajnie niekorzystnych warunkach oraz sygnały o szybkich postępach irańskiego programu nuklearnego – sprawiają, że Izrael może nie mieć innego wyjścia, jak postawić
wszystko na jedną kartę, podejmując operację militarną przeciwko Iranowi.

"POLICY PAPERS" Nr 12/2009 "Wzrost przemocy w Iraku"

Autor: Tomasz Otłowski |
13.04.2009

Ostatnie tygodnie przyniosły w Iraku zaskakujący dla wielu obserwatorów wzrost przemocy i aktywności szeroko rozumianego zbrojnego podziemia. Po miesiącach relatywnego spokoju, kiedy ilość ataków i zamachów systematycznie się zmniejszała, a ogólna sytuacja wewnętrzna kraju zdawała się coraz wyraźniej stabilizować, obecnie
ponownie mamy do czynienia z narastaniem skali przemocy.