"POLICY PAPERS" Nr 25/2009 "Wojna w Afganistanie - szansa na strategiczny przełom?"

Autor: Tomasz Otłowski |
14.08.2009

Przeprowadzenie wyborów prezydenckich i lokalnych w Afganistanie, pomimo szeregu niedociągnięć organizacyjnych i problemów politycznych, bez wątpienia stało się strategicznym sukcesem władz afgańskich i sił koalicji. Dla Talibów i Al-Kaidy z kolei była to pierwsza od dłuższego czasu propagandowa i polityczna porażka o takiej skali. Ich wysiłek militarny, obliczony na storpedowanie wyborów, nie przyniósł rezultatów i siły koalicji stają tym samym przed szansą na wykorzystanie tej sposobności do odzyskania inicjatywy w trwającej już osiem lat wojnie. Warunkiem ziszczenia się tego pozytywnego scenariusza jest jednak utrzymanie dotychczasowego szybkiego tempa działań operacyjnych oraz nieuleganie presji własnej opinii publicznej, skłonnej do wyhamowania operacji ze względu na wysoki poziom strat w siłach ISAF/OEF.

"POLICY PAPERS" Nr 24/2009 "Embargo ekonomiczne jako ostatnia szansa rozwiązania kwestii irańskiej"

Autor: Tomasz Otłowski |
08.08.2009

Lata jałowych dyskusji i „negocjacji na temat negocjacji”, prowadzone między społecznością międzynarodową a Islamską Republiką Iranu w sprawie uregulowania kwestii irańskiego programu nuklearnego, spełzły na niczym. Zarówno dwu-, jak i wielostronne negocjacje z Teheranem, a także działania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej – nie przyniosły pożądanych rezultatów. Świat staje więc przed dylematem, co dalej z kwestią irańską, tym bardziej, że perspektywa uzyskania przez Iran statusu państwa atomowego zdaje się być coraz bliższa. Jakie są szanse na wprowadzenie rzeczywistych sankcji gospodarczych przeciwko Islamskiej Republice Iranu i czy są one w stanie wymusić zmianę polityki Teheranu?

"POLICY PAPERS" Nr 2/2009 "Polityka bezpieczeństwa energetycznego UE"

Autor: Tomasz Niedziółka |
06.08.2009

W XXI wieku dużą rolę i znaczenie w kształtowaniu relacji między państwami odgrywa i będzie odgrywał dostęp do źródeł energii. Unia Europejska, nie chcąc jedynie ulegać zmieniającej się naprędce rzeczywistości, powinna przedsięwziąć kroki, pozwalające w długim okresie czasu tę właśnie zmieniającą się rzeczywistość kształtować. Celowi temu służą wieloetapowe prace prowadzone przez instytucje europejskie, a także rozmowy na szczeblu międzynarodowym oraz ustalenia, zmierzające do wprowadzenia długofalowej, wspólnej dla całej Unii Europejskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego.