"POLICY PAPERS" nr 27/2010 "Wpływ ropy naftowej na politykę i ekonomię współczesnego Iraku"

Autor: Paweł Godlewski |
11.10.2010

Irak jest typowym przykładem państwa uzależnionego politycznie i gospodarczo od posiadanych rezerw strategicznych surowców naturalnych oraz od poziomu ich wydobycia. Budżet takiego państwa jest w znacznym stopniu uzależniony od profitów uzyskiwanych ze sprzedaży ropy naftowej czy gazu ziemnego. Pomimo tego, że w każdym roku fiskalnym wpływają do niego miliardy dolarów, wiąże się to również z wieloma niebezpieczeństwami, w tym przerwami w wydobyciu i eksporcie, czy fluktuacjami cen surowców na międzynarodowych rynkach. W szerszym sensie, uzależnienie gospodarki państwa od jednej gałęzi bynajmniej nie prowadzi do zrównoważonego wzrostu podpartego mocnymi fundamentami. Sam przemysł naftowy i gazowy wymagają poza tym permanentnego dopływu kapitału i nowych technologii, żeby mogły na bieżąco zaspokajać potrzeby rynków oraz dostosowywać się do globalnego bilansu popytu z podażą.

"POLICY PAPERS" nr 26/2010 "Somalia: (nie)bezpieczna przystań dla terrorystów?"

Autor: Magdalena Cichuta |
27.09.2010

Somalia od niemal dwóch dekad budzi duże zainteresowanie międzynarodowej opinii publicznej. Państwo położone na Półwyspie Somalijskim, zwanym także Rogiem Afryki, jest w stanie faktycznego rozpadu. Kraj bez centralnego rządu, podzielony na obszary klanowe i wyniszczony przez wojnę domową stanowi niezwykle podatny grunt dla ugrupowań terrorystycznych. Czy Somalia stanie się bezpieczną przystanią dla islamskich terrorystów?

"POLICY PAPERS" nr 25/2010 "NATO's new strategic concept - a Polish perspective"

Autor: Ireneusz Bil |
06.09.2010

Editor’s note: This analysis has been prepared within a Friedrich Ebert Foundation project on NATO reform.