"POLICY PAPERS" nr 30/2010 "Udział imigrantów w polityce europejskiej"

Autor: Joanna Bocheńska |
04.11.2010

W swojej niedawnej wypowiedzi, przytaczanej również przez polskie media, Kanclerz Niemiec Angela Merkel skrytykowała tzw. wielokulturowość, nazywając ją dość pogardliwie multi-kulti i wskazując na jej niepowodzenie. Rzeczywiście, nie jest trudno wskazać dziś w Europie problemy wynikające z konieczności współistnienia obok siebie przedstawicieli odmiennych religii i kultur, przybyszy z najodleglejszych krańców świata i europejskich tubylców. Czy jednak rzeczywiście wielokulturowość skazana jest na porażkę? Są w Europie miejsca, gdzie imigranci i ich potomkowie aktywnie - i skutecznie - włączają sie w nurt oficjalnej polityki, z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych.

"POLICY PAPERS" nr 29/2010 "Chiny - nowy wymiar sztuki wojennej?"

Autor: Rafał Ciastoń |
28.10.2010

Chińska gospodarka osiągnęła już status drugiej gospodarki świata, czy dążeniem Chin jest uzyskanie tej samej pozycji pod względem militarnym? Czy decydenci polityczni stawiają przed chińskimi siłami zbrojnymi cel w postaci potrzeby dorównania w krótkoterminowej (10-15 lat) perspektywie potędze ich amerykańskiego konkurenta i rywala?

"POLICY PAPERS" nr 28/2010 "Perspektywy rozwoju stosunków rosyjsko-białoruskich"

Autor: Piotr A. Maciążek |
22.10.2010

Początek lat 90tych XX wieku przyniósł konieczność zdefiniowania podstawowych założeń polityki rosyjskiej. Ograniczenie możliwości finansowych i militarnych po rozpadzie ZSRR spowodowało konieczność poszukiwania środków blokujących akcesję krajów poradzieckich do struktur zachodnich. Tak narodziło się pojęcie „bliskiej zagranicy”, stanowiącej obszar wyłącznych wpływów Federacji Rosyjskiej, który z grubsza pokrywał się z dawnymi granicami ZSRR. Należąca do WNP Białoruś stała się priorytetem polityki zagranicznej Moskwy. Osoba białoruskiego prezydenta bardzo ułatwiała Moskwie działanie. . Dla Kremla Łukaszenka gotów był rozpocząć daleko idącą integrację Białorusi i Rosji.