"POLICY PAPERS" nr 8/2014 "Ukraina – Rosja: konfliktu ciąg dalszy"

Autor: Tomasz Otłowski |
18.03.2014

„Zagadnień dziejowych nie przesądza się mowami i uchwałami większości parlamentarnej, lecz żelazem i krwią.”
Otto von Bismarck, kanclerz Rzeszy Niemieckiej

Powyższy cytat zdaje się dość dobrze charakteryzować zarówno sposób myślenia obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej o świecie, jak i jego ostatnie działania w polityce międzynarodowej. Władimir Władimirowicz Putin musiał zapewne swego czasu uważnie studiować życiorys i dokonania „Żelaznego Kanclerza”, dochodząc być może do wniosku, że pomimo upływu 150 lat, zasady rządzące stosunkami międzynarodowymi w istocie nie zmieniły się aż tak bardzo od czasów Bismarcka. Wygląda bowiem na to, że w XXI wieku wciąż rację ma ten, kto dysponuje siłą i odpowiednią determinacją, aby tej siły użyć dla realizacji własnych celów geopolitycznych.

"POLICY PAPERS" nr 7/2014 "Cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej"

Autor: Andrzej Kozłowski |
10.03.2014

Latem ub. roku w sieci jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych wykryto wirusa, który zainfekował ponad 30 tys. komputerów. W następstwie tego zdarzenia maszyny te zostały odcięte od internetu. Szkodliwe oprogramowanie doprowadziło do utraty danych, co na pewien czas sparaliżowało działanie przedsiębiorstwa. Powyższy atak był sygnałem alarmowym, jak poważne zagrożenie dla sektora energetycznego (kluczowego dla funkcjonowania każdego wysokorozwiniętego państwa), niosą cyberataki. Problem ten stanowi zagrożenie niezależnie od długości i szerokości geograficznej i tym samym powinien zostać również szczegółowo przeanalizowany w Polsce.

"POLICY PAPERS" nr 6/2014 "Polsko-niemieckie pogranicze. Historia i teraźniejszość"

Autor: Beata Jurkowicz |
04.03.2014

Granica zachodnia Polski została wytyczona na podstawie porozumień jałtańsko-poczdamskich i od samego początku przez polskie władze była traktowana w sposób szczególny. Procesowi demarkacji granicy polsko-niemieckiej towarzyszyła odpowiednia oprawa propagandowa, natomiast słupy i oznaczenia graniczne do tej pory wyróżniają się wyjątkową dbałością. Należy przy tym podkreślić, że od chwili zakończenia II wojny światowej międzynarodowe uznanie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej stało się polską racją stanu.